Zezwolenia wędkarskie

Wybierz typy zezwoleń wędkarskich - etap 1

Wisła nr 1 - obwód rybacki,|pełny opis jeziora
SALAR sp. z o.o regulamin sprzedaży

Wędkarstwo.

Obwód rybacki rzeki Wisły nr 1 obejmuje wody rzeki Wisła na odcinku wyznaczonym: 1) od strony górnego biegu rzeki Wisła, w jej 684 km - linią prostą łączącą punkt na lewym brzegu rzeki Wisła o współrzędnych 52o41’16,5” szerokości geograficznej północnej i 19o01’18,4” długości geograficznej wschodniej, z punktem na prawym brzegu rzeki Wisła o współrzędnych 52o41’24,7” szerokości geograficznej północnej i 19o01’32,2” długości geograficznej wschodniej a);

2) od strony dolnego biegu rzeki Wisła - linią prostą łączącą brzegi rzeki Wisła, będącą przedłużeniem linii prawego brzegu rzeki Tążyna w jej ujściu w km 718,2 do rzeki Wisła; wraz z wodami jej dopływów, wody zbiorników wodnych i wody łączących je z rzeką Wisła cieków i kanałów położonych w międzywalu i na terenach zalewowych rzeki Wisła, stanowiących wody płynące, z wyłączeniem wód rzeki Mień i wód jej dopływów.

Obwód położony jest na obszarze województwa Kujawsko-Pomorskiego; miasta Włocławek w powiecie włocławskim, włocławskim, lipnowskim oraz aleksandrowskim.

Podstawowe dopływy Wisły wchodzące w skład obwodu rybackiego:
– Struga – dopływ prawobrzeżny, ujście w pobliżu miejscowości Bobrowniki
– Struga – dopływ prawobrzeżny, ujście w pobliżu osady Nowogródek
– Struga – dopływ prawobrzeżny, ujście w pobliżu osady Włęcz
– Struga – dopływ prawobrzeżny, ujście w pobliżu osady Łęg – Osiek
– Struga – dopływ prawobrzeżny, ujście w pobliżu osady Działy
– Struga Ośla– dopływ lewobrzeżny, ujście w pobliżu Zakładów Azotowych
– Struga – dopływ lewobrzeżny, ujście w pobliżu wsi osady Kocia Górka
– Struga – dopływ lewobrzeżny, ujście w pobliżu osady Wólne
– Struga – dopływ lewobrzeżny, ujście w pobliżu osady Szpitalka
– Struga – dopływ lewobrzeżny, ujście w pobliżu osady Lisia Góra

Do obwodu rybackiego rzeki Wisły nr 1 włączone są także wszystkie mniejsze, nie wymienione dopływy oraz drobne, naturalne zbiorniki wodne ( torfowe, łachy, starorzecza ), mające z nim stałe lub okresowe połączenie umożliwiające przemieszczanie się ryb.

Obręby ochronne:
Obręb ochronny nr 5 na rzece Wiśle w rejonie zakładów azotowych we Włocławku. ( rozrodu i zimowania ryb ).
Obręb obejmuje obszar wód rzeki Wisły między 688 a 689 km biegu na całej szerokości koryta rzeki. Obręb położony jest na wysokości Zakładów Azotowych we Włocławku. Obręb ustanawia się na okres od 15 marca do 31 maja.

Obręb ochronny nr 8 na rzece Wiśle ( rozrodu i zimowania ryb ).
Obręb obejmuje obszar wody między lewym brzegiem rzeki a Kępą Dzikowską na odcinku od 714,5 km do, licząc w górę, pierwszej przegradzającej łachę tamy. Obręb ustanawia się na okres od 1 listopada do 15 maja.

Obręb ochronny nr 9 na rzece Wiśle ( zimowania ryb).
Obręb obejmuje obszar wód rzeki Wisły na całej szerokości pomiędzy Kępą Dzikowską, a miejscem ujścia Strugi Tążyny, w rejonie Słońska Dolnego, pomiędzy 716 a 718 km rzeki Obręb ustanawia się na okres od 1 października do 30 marca.

Obręb ochronny nr 7 na rzece Wiśle ( rozrodu i zimowania, gromadzenia się ryb ).
Obręb obejmuje obszar wody między prawym brzegiem, a wyspą Zieloną Kępą w granicach między 706 a 708 km. Obręb ustanawia się na okres całego roku.

Charakterystyka ichtiofauny i astakofauny.

Skład ichtiofuny ustalono na podstawie materiałów własnych, wywiadów z wędkarzami, oraz opracowań naukowych. W wodach obwodu rybackiego rzeki Wisły nr 1 stwierdzono obecność następujących gatunków:
Ryby wędrowne: troć, łosoś, certa, węgorz
Ryby niewędrowne: pstrąg potokowy, pstrąg tęczowy, szczupak, sandacz, sum, boleń, leszcz, płoć lin, okoń, karp jaź, kleń, brzana, świnka, karaś pospolityx, karaś srebrzystyxx, jelec, krąp, wzdręga, miętus, tołpyga, amur, ukleja, kiełb, słonecznica, piekielnica, różanka, jazgarz, koza, piskorz, śliz, głowacz, ciernik, sumik karłowaty
Ryby morskie: flądra.
Minogi: rzeczny, strumieniowy, minóg morski
Raki : rak pręgowany, rak szlachetny
Gatunki objęte całkowitą ochroną gatunkową : różanka, sliz, piskorz, minóg rzeczny, (ślepice), minóg morski, minóg strumieniowy, kiełb, piekielnica, głowacz

Wprowadzono następujące limity ilościowe amatorsko odławianych ryb:
- sum -1 sztukę w ciągu doby,
- sandacz, szczupak, węgorz, brzana, świnka (w tym łącznie) – 2 sztuki
- boleń, karp (w tym łącznie) – 3 sztuki
- lin - 3 sztuki
- certa - 5 sztuk
- jaź, kleń, leszcz ( w tym łącznie) -10 sztuk
- okoń 20 - sztuk

Łączna liczba złowionych i zabranych ryb objętych limitem połowowym wymienionych gatunków nie może przekroczyć 20 sztuk w trakcie doby.

Dopuszcza się zabranie z łowiska ryb innych gatunków nie objętych szczegółowym limitem połowowym, w ilości nie przekraczającej 5 kg odłowionych ryb w trakcie doby. Limity nie dotyczą amura białego karasia srebrzystego i krąpia.

Prowadzone są zarybienia szczupakiem, sumem, sandaczem, boleniem, węgorzem, trocią wędrowną i łososiem.
typy zezwoleń cena ilość
OPŁATA OKRESOWA - jedna doba - obowiązuje wyłącznie w okresie styczeń-maj, pażdziernik-grudzień 42,00
OPŁATA OKRESOWA - jedna doba - obowiązuje wyłącznie w okresie czerwiec-wrzesień 32,00
OPŁATA OKRESOWA - trzy dni - obowiązuje wyłącznie w okresie styczeń-maj, paźdzernik-grudzień 60,00
ŁOWISKO WISŁA - całoroczne - Połów ryb z pokrywy lodowej, brzegu i łodzi 200,00
ŁOWISKO WISŁA - całoroczne - Połów ryb z pokrywy lodowej, brzegu i łodzi dla osób w wieku 14-18 lat 60,00
OPŁATA OKRESOWA - trzy dni - obowiązuje wyłącznie w okresie czerwiec-wrzesień 50,00
OPŁATA OKRESOWA - siedem dni 80,00
OPŁATA OKRESOWA - czternaście dni 125,00
ŁOWISKO WISŁA - półroczna, połów z brzegu m-ce IV-IX, z łodzi m-ce V-IX 175,00
suma :

Bezpieczeństwo płatności gwarantowane przez Przelewy 24

Płatności Przelewy24.pl
Zobacz przykładowe zezwolenie
statystyki | realizacja : nesta.net.pl