Zezwolenia wędkarskie

Wybierz typy zezwoleń wędkarskich - etap 1

Krzeweneckie, Krzewent, Krzewenckie|pełny opis jeziora

Wędkarstwo.

Zbiornik należy do obwodu rybackiego jeziora Krzeweneckie w zlewni rzeki Rakutówka nr 8. W załączniku do Rozporządzeniu Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 20 maja 2004r. w sprawie ustanowienia obwodów rybackich na publicznych śródlądowych wodach powierzchniowych płynących, obwód wyszczególniony jest pod pozycją 105 i obejmuje wody: jeziora Krzewenckie oraz odpływu z jeziora Krzewenckie do jego ujścia do jeziora Lubiechowskie.


Skład ichtiofauny to gatunki wędrowne - węgorz, gatunki użytkowe - szczupak, sandacz, sum, leszcz, płoć lin, okoń, karp, karaś pospolity, karaś srebrzysty, krąp, wzdręga i gatunki nieużytkowe: ukleja, kiełb, słonecznica, różanka, jazgarz, ciernik, piskorz.
Limity wędkarskie odławianych ryb obowiązujące na tym jeziorze (w ciągu doby):
  • sum - 1 sztuka,
  • sandacz, szczupak, węgorz (w tym łącznie) – 2 sztuki,
  • karp – 2 sztuki (ponad 5 kg – 1 szt.),
  • lin - 2 sztuki,
  • leszcz -10 sztuk lub 5 kg,
  • okoń - 20 sztuk.
Łączna liczba złowionych i zabranych ryb objętych limitem połowowym wymienionych gatunków nie może przekroczyć 20 sztuk w trakcie doby. Dopuszcza się zabranie z łowiska ryb innych gatunków nie objętych szczegółowym limitem połowowym, w ilości nie przekraczającej 5 kg odłowionych ryb w trakcie doby (prócz ryb o wadze jednostkowej przekraczającej 5 kg). Limity nie dotyczą amura białego, tołpygi karasia srebrzystego i krąpia.
typy zezwoleń cena ilość
OPŁATA OKRESOWA - jedna doba - obowiązuje wyłącznie w okresie czerwiec-wrzesień 28,00
OPŁATA OKRESOWA - jedna doba - obowiązuje wyłącznie w okresie styczeń-maj, pażdziernik-grudzień 37,00
OPŁATA OKRESOWA - trzy dni - obowiązuje wyłącznie w okresie czerwiec-wrzesień 45,00
OPŁATA OKRESOWA - trzy dni - obowiązuje wyłącznie w okresie styczeń-maj, paźdzernik-grudzień 53,00
OPŁATA OKRESOWA - siedem dni 73,00
OPŁATA OKRESOWA - czternaście dni 113,00
suma :

Bezpieczeństwo płatności gwarantowane przez Przelewy 24

Płatności Przelewy24.pl
Zobacz przykładowe zezwolenie
statystyki | realizacja : nesta.net.pl