Dodano: 22 marca 2006
Skrzydła - tło obu par skrzydeł u samca brunatne. Nasadowa część skrzydła przedniego z reguły jaśniejsza od części zewnętrznej. W okolicy tylnego kąta przedniego skrzydła znajduje się biała plamka. Tylne skrzydła jednolicie jasnobrunatne.
Samice posiadają skrzydła szczątkowe, odwłok o zarysie eliptycznym, gęsto owłosiony żółtoszarymi i białymi włoskami.
Dymorfizm płciowy manifestuje się w budowie ciała: samce są uskrzydlone, natomiast samice bezskrzydłe.
Gąsienica przypomina ślimaczka bezmuszlowego. Na grzbietowej stronie czterech pierwszych segmentów odwłoka znajdują się szczoteczki z gęstych żółtych włosków. Na pierwszym segmencie tułowia znajdują się dwa pęczki długich czarnych włosków sterczące do przodu, podobny, ale jeden pęczek znajduje się na końcu odwłoka. Ciało larwy jest ciemno ubarwione z kontrastowymi czerwonymi plamkami po bokach ciała.
Poczwarka spoczywa w luźnym kokonie w ściółce lub w szczelinach kory, barwy żółtoszarej, pokryta włoskami.
systematyka Rząd: motyle (Lepidoptera)
Podrząd: wędzidełkowce (Heteroneura)
Nadrodzina: sówki Noctuoidea
Rodzina: brudnice (Lymnatriidae)
Rodzaj: znamionówka (Orgyia)
Gatunek: Znamionówka starka ( Orgyia antiqua)
wygląd Skrzydła - tło obu par skrzydeł u samca brunatne. Nasadowa część skrzydła przedniego z reguły jaśniejsza od części zewnętrznej. W okolicy tylnego kąta przedniego skrzydła znajduje się biała plamka. Tylne skrzydła jednolicie jasnobrunatne.
Samice posiadają skrzydła szczątkowe, odwłok o zarysie eliptycznym, gęsto owłosiony żółtoszarymi i białymi włoskami.
Dymorfizm płciowy manifestuje się w budowie ciała: samce są uskrzydlone, natomiast samice bezskrzydłe.
Gąsienica przypomina ślimaczka bezmuszlowego. Na grzbietowej stronie czterech pierwszych segmentów odwłoka znajdują się szczoteczki z gęstych żółtych włosków. Na pierwszym segmencie tułowia znajdują się dwa pęczki długich czarnych włosków sterczące do przodu, podobny, ale jeden pęczek znajduje się na końcu odwłoka. Ciało larwy jest ciemno ubarwione z kontrastowymi czerwonymi plamkami po bokach ciała.
Poczwarka spoczywa w luźnym kokonie w ściółce lub w szczelinach kory, barwy żółtoszarej, pokryta włoskami.
występowanie Gatunek w całej Polsce pospolity. Spotykany w lasach liściastych, ogrodach i parkach.
tryb życia Dorosłe motyle pojawiają się najczęściej w dwóch pokoleniach: na przełomie czerwca i lipca oraz sierpnia i września. Gatunek zimuje w stadium jaja. Samice po wyjściu z poczwarek pędzą mało ruchliwy tryb życia. Z reguły siedzą w kokonie poczwarkowym lub obok niego i wabią samca za pomocą feromonów, a następnie po zapłodnieniu składają jaja i giną. Jaja są barwy białej i są składane najczęściej na kokonie poczwarkowym samicy. Po wyjściu z osłonek jajowych gąsienice rozchodzą się.
pokarm Gąsienice żerują na wierzbach (Salix), jarzębinach (Sorbus aucuparia), dębach (Quercus) oraz drzewach i krzewach z rodziny różowatych (Rosacae).
piśmiennictwo

Komentarze

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl