Dodano: 27 marca 2007
Ciało dość szerokie i spłaszczone. Ubarwienie metaliczne, najczęściej w różnych odcieniach barwy miedzistej i brunatnej.
Głowa ułożona pod kątem prostym do pozostałej części ciała. Na urzeźbienie tej części ciała składa się dość głęboko nakłute punktowanie. Czoło i przednia część głowy pokryta białymi włoskami.
Przedplecze w zarysie prostokątne. Jego brzeg nasadowy podwójnie esowato wygięty. Urzeźbienie tworzą głębokie nakłucia i zmarszczki biegnące poprzecznie.
Pokrywy płaskie. Na każdym znajdują się dość dobrze widoczne żeberka, pomiędzy którymi leża szerokie, płaskie i gęsto punktowane zagoniki. Na każdej pokrywie znajdują się trzy dołki, zabarwione na ceglasto z silnym metalicznym połyskiem.
Odnóża ubarwione podobnie jak górna strona ciała. Stopy mogą mieć barwę niebieską z metalicznym połyskiem.
Skrzydła drugiej pary – błoniaste dobrze rozwinięte.
systematyka Rząd: chrząszcze (Coleoptera)
Podrząd: chrząszcze wielożerne (Polyphaga)
Nadrodzina: bogatkokształtne (Buprestoidea)
Rodzina: bogatkowate (Buprestidae)
Podrodzina: Buprestinae
Plemię: zrąbienie (Chrysobothrini)
Rodzaj: zrąbień (Chrysobothris)
Gatunek: zrąbień dębowiec (Chrysobothris affinis)
wygląd Ciało dość szerokie i spłaszczone. Ubarwienie metaliczne, najczęściej w różnych odcieniach barwy miedzistej i brunatnej.
Głowa ułożona pod kątem prostym do pozostałej części ciała. Na urzeźbienie tej części ciała składa się dość głęboko nakłute punktowanie. Czoło i przednia część głowy pokryta białymi włoskami.
Przedplecze w zarysie prostokątne. Jego brzeg nasadowy podwójnie esowato wygięty. Urzeźbienie tworzą głębokie nakłucia i zmarszczki biegnące poprzecznie.
Pokrywy płaskie. Na każdym znajdują się dość dobrze widoczne żeberka, pomiędzy którymi leża szerokie, płaskie i gęsto punktowane zagoniki. Na każdej pokrywie znajdują się trzy dołki, zabarwione na ceglasto z silnym metalicznym połyskiem.
Odnóża ubarwione podobnie jak górna strona ciała. Stopy mogą mieć barwę niebieską z metalicznym połyskiem.
Skrzydła drugiej pary – błoniaste dobrze rozwinięte.
występowanie Gatunek ten rozdziela się na 4 podgatunki. Podgatunek nominatywny zasiedla Syberię i prawie cała Europę oraz Azję Mniejszą. Inne podgatunki zasiedlają Afrykę Północną, Armenię, Iran oraz Azję środkową.
W kraju występuje prawdopodobnie na całym obszarze. Związany jest z lasami liściastymi i mieszanymi z udziałem drzew żywicielskich dla larw.
pokarm Jako drzewa żywicielskie podawane są: buk, topola, brzoza, dąb.
uwagi Jest uważany za szkodnika tyczkowin i drągowin w drzewostanach dębowych i bukowych. Larwy przecinając w obwodzie warstwę kambium powodują obumieranie drzewa.
biologia Rójka dorosłych chrząszczy odbywa się na przełomie czerwca i lipca. Samice składają jaja w liczbie 1 – 3 u nasady pni buków, topól i brzóz oraz w dolnych partiach młodych dębów. Larwy żerują pod cienka korą drzew a kolebkę poczwarkową wykonują w drewnie. Chodniki larw są płaskie, wypełnione kupkami białych i brunatnych trocin oraz odchodami. Cykl rozwojowy trwa od jednego do dwóch lat w zależności od warunków klimatycznych.
piśmiennictwo

Komentarze

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl