Dodano: 28 października 2005
Skrzydła - w ubarwieniu skrzydeł manifestuje się dymorfizm płciowy. Tło skrzydeł przednich samca brunatnawe z różowym lub czerwonym nalotem. Pole nasadowe skrzydła przedniego ciemne, oddzielone od pola środkowego jasną, biało-różowawą przepaską. Pole środkowe oddzielone od pola zewnętrznego wąską, jasną przepaską w ciemnej obwódce. Pole zewnętrzne podzielne na dwie części: wewnętrzną ciemną i zewnętrzną popielatą. W środkowej części skrzydła przedniego, znajduje się rozjaśnienie, na którym leży pawie oczko utworzone przez żółte i błękitne kółka na ciemnym tle. Ponadto w okolicy wierzchołka skrzydła znajduje się czarna plamka i wyraźna czerwona plama klinowata. Skrzydło tylne ma tło także brunatne z miodowym nalotem. Układ pół i przepasek jest podobny jak w skrzydle przednim. Na skrzydłach tylnych znajduje się także pawie oczko.
Samic są ubarwione jaśniej – tło ich skrzydeł jest popielato-szare. Poza tym układ przepasek i pól oraz plamek jest podobny jak u samca.
Dymorfizm płciowy manifestuje się w jaśniejszym ubarwieniu samic i ich dużo większych rozmiarach oraz budowie czułek, które u samców są podwójnie pierzaste a u samic piłkowane.
Gąsienica - ich ubarwienie zależy od wieku. Początkowo młode gąsienice są ciemne – czarne z małym udziałem barwy zielonej, której przybywa wraz z wiekiem. Dorosłe larwy są zielone lub zielono-żółte z niewielką ilością czarnego rysunku.
Poczwarka spoczywa w kokonie umieszczonym nad ziemią lub na roślinie żywicielskiej.
systematyka Rząd: motyle (Lepidoptera)
Podrząd: wędzidełkowce (Heteroneura)
Nadrodzina: Bombycoidea
Rodzina: pawicowate (Saturniidae)
Podrodzina: pawice (Saturniinae)
Rodzaj: pawica (Saturnia)
Gatunek: pawica grabówka (Saturnia pavonia)
wygląd Skrzydła - w ubarwieniu skrzydeł manifestuje się dymorfizm płciowy. Tło skrzydeł przednich samca brunatnawe z różowym lub czerwonym nalotem. Pole nasadowe skrzydła przedniego ciemne, oddzielone od pola środkowego jasną, biało-różowawą przepaską. Pole środkowe oddzielone od pola zewnętrznego wąską, jasną przepaską w ciemnej obwódce. Pole zewnętrzne podzielne na dwie części: wewnętrzną ciemną i zewnętrzną popielatą. W środkowej części skrzydła przedniego, znajduje się rozjaśnienie, na którym leży pawie oczko utworzone przez żółte i błękitne kółka na ciemnym tle. Ponadto w okolicy wierzchołka skrzydła znajduje się czarna plamka i wyraźna czerwona plama klinowata. Skrzydło tylne ma tło także brunatne z miodowym nalotem. Układ pół i przepasek jest podobny jak w skrzydle przednim. Na skrzydłach tylnych znajduje się także pawie oczko.
Samic są ubarwione jaśniej – tło ich skrzydeł jest popielato-szare. Poza tym układ przepasek i pól oraz plamek jest podobny jak u samca.
Dymorfizm płciowy manifestuje się w jaśniejszym ubarwieniu samic i ich dużo większych rozmiarach oraz budowie czułek, które u samców są podwójnie pierzaste a u samic piłkowane.
Gąsienica - ich ubarwienie zależy od wieku. Początkowo młode gąsienice są ciemne – czarne z małym udziałem barwy zielonej, której przybywa wraz z wiekiem. Dorosłe larwy są zielone lub zielono-żółte z niewielką ilością czarnego rysunku.
Poczwarka spoczywa w kokonie umieszczonym nad ziemią lub na roślinie żywicielskiej.
występowanie Gatunek występuje w całej Polsce, jednak jest dość lokalny i tylko miejscami pojawia się licznie. Dorosłe motyle można spotkać latające wczesną wiosną, gdy drzewa puszczają pierwsze liście.
pokarm Gąsienice żerują na różnych krzewach i krzewinkach. Przeważnie na wrzosach (Calluna vulgaris), malinach i jeżynach (Rubus), rzadziej na innych drzewach i krzewach.
rozwój Zimowanie w stadium poczwarki. Dorosłe motyle wylęgają się wczesną wiosną, gdy jeszcze nie ma liści na drzewach. Samice składają jaja w grupach najczęściej na łodygach roślin żywicielskich. Młode gąsienice pędzą początkowo grupowe żerowanie, potem rozchodzą się by żerować samodzielnie.
piśmiennictwo

Komentarze

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl