Dodano: 27 kwietnia 2005
słonka jest największym z bekasów rozmiarów gołębia. Wierzch ciała ma rdzawobrunatny. Popielaty spód delikatnie, poprzecznie prążkowany. Przez tył i ciemię głowy przebiegają czarne przepaski. Charakterystyczny dla niej długi dziób jest czarnobrunatny i nieco rozszerzony na końcu. Duże oczy są wyłupiaste i osadzone bardziej w tyle głowy.
wygląd słonka jest największym z bekasów rozmiarów gołębia. Wierzch ciała ma rdzawobrunatny. Popielaty spód delikatnie, poprzecznie prążkowany. Przez tył i ciemię głowy przebiegają czarne przepaski. Charakterystyczny dla niej długi dziób jest czarnobrunatny i nieco rozszerzony na końcu. Duże oczy są wyłupiaste i osadzone bardziej w tyle głowy.
występowanie żyje głównie w mrocznych i wilgotnych lasach liściastych i mieszanych. Koniecznie tam, gdzie gleba jest wilgotna przez co ma dostatek dżdżownic. Nie można jej więc spotkać na suchych glebach wapiennych. Szczególnie preferuje olszyny z obniżeniami terenu, a także osiki , iwy itp. Wszędzie tam, gdzie próchnicza gleba jest na tyle pulchna, że można w nią łatwo wbić dziób.
Młody las iglasty jest dobrym rewirem tokowym dopóki nie osiągnie zwarcia koron. Od tej chwili jest już dla słonki bezużyteczny.
tryb życia słonki słyną ze swoich lotów tokowych, tzw. ciągów. „Ciągną” praktycznie tylko samce. Po zachodzie słońca samczyki latają nad wierzchołkami drzew po „utartych” szlakach. Lot ich jest dość powolny i cichy. Odzywają się wówczas głosami tokowymi: pojedyncze chrapnięcia kończą ostrym poświstem. Większość samic w czasie toków siedzi na ziemi. Gdy samiczka zwabi swym głosem samca, to ten „wychodzi” z ciągu i siada obok samiczki. Tu następuje rytuał naziemny. Samczyk rozkłada sterówki zadzierając je w górę. Jednocześnie z „oklapniętymi” skrzydłami i dziobem skierowanym w ziemię obiega samiczkę cicho pochrapując. Po kopulacji przestaje się nią interesować.
W ciepłe wieczory słonki ciągną niżej, a w chłodne i wietrzne na wyższym pułapie. Najchętniej tokują w olszynach nad strumykami, na polanach, zrębach i śródleśnych bagienkach. Wieczorny ciąg trwa ok. 1,5 h po zachodzie słońca. Przed świtem trwa jednak krócej.
W Anglii i Francji przeprowadzono badania telemetryczne nad tym zjawiskiem. Okazało się, ze najintensywniej ciągną dominujące samce, które przylatują pierwsze. I zachowują się niekiedy agresywnie wobec ptaków podporządkowanych, które tokują rzadziej lub wcale. Odzyskują wigor dopiero po wykruszeniu się stojących wyżej w hierarchii samców (stwierdzono, to zabierając dominujące ptaki). Taka sytuacja ma miejsce głównie w terenach o dużym zagęszczeniu słonek.

Instynkt migracyjny u słonek budzi się już w lutym. Przeloty wiosenne są jednak znacznie krótsze niż jesienią. Pęd do migracji może jednak stłumić aura. Mroźna pogoda z reguły powstrzymuje migrujące ptaki.
Przeloty zaczynają się od końca października i trwają do pierwszych śniegów. Słonki wówczas ciągną pojedynczo. Ale bywa i tak, że gromadzą się one w jednym miejscu obfitującym w pokarm, np. w młodych zagajnikach liściastych. Myśliwy nazywają to „wysypką” i polowania z wyżłem na wysypkach daje zadawalające rezultaty.
Od października słonki w poszukiwaniu żeru przenoszą się na pola uprawne, a nawet do sadów i ogrodów.
Słonki „uzbrojone” w długi, cienki dziób wyszukują dżdżownic wciskając go w miękką glebę niczym szpikulec do ciasta.
Słonki nie łączą się w pary. Samiec zapładnia kilka samic. W latach suchych spada rozrodczość słonek.
pokarm podstawowym przysmakiem słonki są dżdżownice. Poza tym zbiera ślimaki, owady i ich larwy. Niewielkim dodatkiem do menu jest pokarm roślinny
gniazdo wyściela niedbale z liści i traw w dołku wykopanym w ziemi. Umieszcza je pod krzewami, w młodniku czy pod osłoną podszytu w starszych drzewostanach.
ochrona polega głownie na tworzeniu środowiska, czyli zaopatrywaniu terenu w dżdżownice i wzbogaceniu fauny glebowej przez sadzenie olchy, klonu itp. Ważnym czynnikiem są też polany, zręby i różnorodność klas wiekowych drzew (ta metoda jest jednak stosowana głównie w USA. W Europie nie cieszy się wielką popularnością).
jaja Słonka jako brodziec składa zawsze 4 jaja z reguły w kwietniu (białawo – lub szarożółte i rdzawo nakrapiane). Wysiaduje je ok. 24 dni. Młode jako zagniazdowniki są aktywne i prawie niezależne od pierwszego dnia po wykluciu. W „wieku” ok. 3 tygodni pierzą się, a po 5 tygodniach rozchodzą się własnymi drogami.
W czasie zagrożenia samiczka przenosi je przyciskając dziobem do piersi.

Po utracie lęgu np. wskutek drapieżnictwa słonki przystępują do następnego zniesienia.
uwagi Źródła: „Zoologia dla leśników” – A. Haber, M. Nunberg; „Łowiec Polski”, nr 5/96 – „Słonka, jej biologia, hodowla i pozyskanie” – Ryszard Dzięciołowski
piśmiennictwo

Komentarze

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl