Dodano: 0 0000
Wierzch skrzydeł Skrzydła obu par u obu płci posiadają tło brunatne. Na przednim skrzydle u samicy znajdują się dwie czarne plamki w jaśniejszych obwódkach, u samca skrzydła przednie jednolite.
Skrzydła tylne posiadają u obu płci rządek czterech dużych plamek przy brzegu bocznym, przy czym u samicy plamki są o wiele większe niż u samca.
Spód skrzydeł Tło spodu skrzydeł obu par brunatne. Na skrzydle przednim przy brzegu bocznym znajduje się wąska przepaska barwy szaroniebieskiej. Przy wierzchołku skrzydła przedniego znajduje się oczko czarne z białą źrenicą w jaśniejszej obwódce. Po wewnętrznej stronie oczka wzdłuż brzegu bocznego znajduje się lekko skośny biały prążek.
Na skrzydle tylnym przy brzegu bocznym znajduje się rządek oczek w liczbie 6 – 7. Każde z oczek jest barwy czarnej z białą źrenicą, wszystkie oczka znajdują się w jaśniejszych, rdzawych obwódkach. Po wewnętrznej stronie oczek znajduje się biała podłużna plama równoległa do brzegu bocznego. Po zewnętrznej stronie oczek znajduje się wąska przepaska barwy szaroniebieskiej.
systematyka Rząd: motyle (Lepidoptera)
Podrząd: wędzidełkowce (Heteroneura)
Nadrodzina: paziokształtne (Papilionoidea)
Rodzina: oczennicowate (Satyridae)
Podrodzina: strzępotki (Coenonymphinae)
Rodzaj: strzępotek (Coenonympha)
wygląd Wierzch skrzydeł Skrzydła obu par u obu płci posiadają tło brunatne. Na przednim skrzydle u samicy znajdują się dwie czarne plamki w jaśniejszych obwódkach, u samca skrzydła przednie jednolite.
Skrzydła tylne posiadają u obu płci rządek czterech dużych plamek przy brzegu bocznym, przy czym u samicy plamki są o wiele większe niż u samca.
Spód skrzydeł Tło spodu skrzydeł obu par brunatne. Na skrzydle przednim przy brzegu bocznym znajduje się wąska przepaska barwy szaroniebieskiej. Przy wierzchołku skrzydła przedniego znajduje się oczko czarne z białą źrenicą w jaśniejszej obwódce. Po wewnętrznej stronie oczka wzdłuż brzegu bocznego znajduje się lekko skośny biały prążek.
Na skrzydle tylnym przy brzegu bocznym znajduje się rządek oczek w liczbie 6 – 7. Każde z oczek jest barwy czarnej z białą źrenicą, wszystkie oczka znajdują się w jaśniejszych, rdzawych obwódkach. Po wewnętrznej stronie oczek znajduje się biała podłużna plama równoległa do brzegu bocznego. Po zewnętrznej stronie oczek znajduje się wąska przepaska barwy szaroniebieskiej.
występowanie Gatunek znany z nielicznych stanowisk rozmieszczonych na terenie całego kraju. Motyle preferują tereny leśne i przyleśne oraz wilgotne łąki.
tryb życia Motyle dorosłe latają w dzień nisko nad roślinnością bardzo często przysiadając ze złożonymi skrzydłami na liściach roślin.
pokarm Gąsienice odżywiają się liśćmi traw: Elymus arenarius, Elymus europaeus.
ochrona Od roku 2001 gatunek objęty całkowitą ochrona gatunkową.
Gatunek umieszczony na Czerwonej Liście Zwierząt z kategorią: silnie zagrożony (EN).
rozwój Wiosną gąsienica budzi się ze snu zimowego, który odbyła ukryta w ściółce i po wyszukaniu rośliny pokarmowej wznawia żerowanie. Żeruje do początków maja a następnie udaje się na przepoczwarczenie, które następuje na roślinie żywicielskiej. Poczwarki wiszące, grube i beczułkowate. Pod koniec maja wylegają się dorosłe motyle. Samica składa jaja pojedynczo na źdźbłach traw. Po kilkunastu dniach wylegają się gąsienice. Są one barwy zielonej i są pokryte licznymi drobnymi szczecinkami. Koniec ciała wyciągnięty w widełkowaty wyrostek. Żerują one przez jakiś czas kilka razy liniejąc a następnie larwy udają się na zimowanie, które następuje w warstwie przyziemnej roślinności lub w ściółce.
piśmiennictwo

Komentarze

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl