Dodano: 0 0000
Wierzch skrzydeł Skrzydła obu płci mają tło pomarańczowe do miodowego. U samca przy wierzchołku przedniego skrzydła znajduje się mała ciemna plamka. U samicy na górnym skrzydle przy wierzchołku plamka jest wyraźniejsza, oraz dodatkowo występują druga słabo widoczna plamka przy kącie tylnym skrzydła. Na skrzydle tylnym samicy przy wierzchołku występują 3 – 4 plamki ułożone równolegle do brzegu bocznego skrzydła.
Spód skrzydeł Tło spodu skrzydeł cirmniejsze od wierzchu, ale nadal mieszczące się w obrębie barw jasnych. Na przednim skrzydle przy wierzchołku występuje u obu płci wyraźna czarna plamka z białą źrenicą, podobnie biała jest obwódka tej plamki. Czasem przy kącie tylnym skrzyła mogą występować jeszcze 2 – 3 plamki. Wierzchołek skrzydła przyprószony na szaro. W około 1/3 odległości od brzegu bocznego skrzydła znajduje się biała poprzeczna plama równoległa do brzegu bocznego.
Na skrzydle tylnym tło jest przyprószone ciemniejszymi – szarymi łuseczkami. Na tym skrzydle znajduje się 4 – 6 czarnych plamek z białymi źrenicami w białych obwódkach równoległych do brzegu bocznego. Ponadto przy górnym brzegu tylnego skrzydła wchodzi klinowato niezbyt wyraźna białą plamka.
systematyka Rząd: motyle (Lepidoptera)
Podrząd: wędzidełkowce (Heteroneura)
Nadrodzina: paziokształtne (Papilionoidea)
Rodzina: oczennicowate (Satyridae)
Podrodzina: strzępotki (Coenonymphinae)
Rodzaj: strzępotek (Coenonympha)
wygląd Wierzch skrzydeł Skrzydła obu płci mają tło pomarańczowe do miodowego. U samca przy wierzchołku przedniego skrzydła znajduje się mała ciemna plamka. U samicy na górnym skrzydle przy wierzchołku plamka jest wyraźniejsza, oraz dodatkowo występują druga słabo widoczna plamka przy kącie tylnym skrzydła. Na skrzydle tylnym samicy przy wierzchołku występują 3 – 4 plamki ułożone równolegle do brzegu bocznego skrzydła.
Spód skrzydeł Tło spodu skrzydeł cirmniejsze od wierzchu, ale nadal mieszczące się w obrębie barw jasnych. Na przednim skrzydle przy wierzchołku występuje u obu płci wyraźna czarna plamka z białą źrenicą, podobnie biała jest obwódka tej plamki. Czasem przy kącie tylnym skrzyła mogą występować jeszcze 2 – 3 plamki. Wierzchołek skrzydła przyprószony na szaro. W około 1/3 odległości od brzegu bocznego skrzydła znajduje się biała poprzeczna plama równoległa do brzegu bocznego.
Na skrzydle tylnym tło jest przyprószone ciemniejszymi – szarymi łuseczkami. Na tym skrzydle znajduje się 4 – 6 czarnych plamek z białymi źrenicami w białych obwódkach równoległych do brzegu bocznego. Ponadto przy górnym brzegu tylnego skrzydła wchodzi klinowato niezbyt wyraźna białą plamka.
występowanie Gatunek występuje w całym kraju, ale jego występowanie jest bardzo lokalne. Motyle preferują tereny wilgotne: turzycowiska, podmokłe łąki, torfowiska.
tryb życia Motyle dorosłe latają w dzień zarówno przy ładnej jak i pochmurnej pogodzie nisko nad ziemią. Motyle bardzo często siedzą odpoczywając na ziemi lub liściach roślin.
pokarm Gąsienice odżywiają się liśćmi turzyc i traw: Eriophorum latifolium, Festuca pratensis, Rhynchospora alba.
ochrona Od 28 września 2004 roku gatunek objęty ochroną. Gatunek umieszczony na Czerwonej Liście Zwierząt z kategorią: umiarkowanie zagrożony (VU).
rozwój Wiosną młoda gąsienica budzi się ze snu zimowego, który odbyła ukryta w ściółce i po wyszukaniu rośliny pokarmowej wznawia żerowanie. Żeruje do początków maja a następnie udaje się na przepoczwarczenie, które następuje na roślinie żywicielskiej. Poczwarki wiszące barwy zielonej, grube i beczułkowate. Na początku czerwca wylęgają się dorosłe motyle. Samica składa jaja pojedynczo na źdźbłach traw. Po kilkunastu dniach wylegają się gąsienice. Są one barwy zielonej i są pokryte licznymi drobnymi szczecinkami. Koniec ciała wyciągnięty w widełkowaty wyrostek. Po kilku linieniach larwy udają się na zimowanie, które następuje w warstwie przyziemnej roślinności lub w ściółce.
piśmiennictwo

Komentarze

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl