Dodano: 0 0000
Ciało prawie owalne wydłóżone, stosunek wysokości do długości zwykle nie przekracza 20%.Głowa długa z przodu spłaszczona z mocno wcięta szczęką silnie uzębioną.
wygląd Ciało prawie owalne wydłóżone, stosunek wysokości do długości zwykle nie przekracza 20%.Głowa długa z przodu spłaszczona z mocno wcięta szczęką silnie uzębioną.
ubarwienie Grzbiet ciemny, boki zielonkawe lub szrooliwkowe w różnych odcieniach. U młodych osobników na bokach żółtawe poprzeczne pręgi. Tułów połyskujący srebrzyście lub złotawo, na płetwach ślady czerwieni.
budowa Ciało krępe, płetwa grzbietowa mocno przesunięta ku tyłowi, masywny trzon ogonowy zakończony dużą płetwą, charakterystyczne ciemne smugi ciągnące się od oczu w kierunku otworów nosowych- pomagające w dobrym widzeniu.
występowanie Ryba pospolita w wodach stojących i płynących, od pogórza po przybrzeżną strefę mórz. W jeziorach zasiedla litoral, a najbardziej odpowiadają mu płytkie, zarośnięte zbiorniki.
tryb życia Prowadzi osiadły tryb życia. W zasadzie nie zmienia on swojego miejsca pobytu, oddala się od niego tylko na nieznaczne odległości, np. na płycizny w celu złożenia ikry, lub w głębsze partie wód zimą
pokarm Larwy najpierw zjadają plankton, przy wzroście około 2cm zaczynają polowac na larwy ryb, występuje u nich kanibalizm. osobniki dorosłe są drapieżnikami, zjadają oprócz ryb żaby, kijanki, gryzonie, czasem ptaki.Główny pokarm stanowi płoć, okoń i inne karpiowate ryby. szczupak polując czeka na ofiarę nieruchomo i atakuje jednym uderzeniem- nie ściga zdobyczy.
rozmnażanie Dojrzałośc płciowa następuje pomiędzy 2 a 4 rokiem zycia. Tarło odbywa się od marca, czasem do maja na rozlewiskach i przy brzegach. Ryby w tym czasie pozbawione są odruchu ucieczki.
rozród Samice składają od razu całą ikrę- mniejsze (0,5kg) kilka tysięcy jaj, większe (5kg) około 200 tys. Larwy wykluwają się po upływie około miesiąca, mają 7mm po 4-5 dniach zaczynają żerowanie.
jaja Ikra owalna o średnicy około 3mm słabo lepka, opadająca na rośliny
rodzina szczupakowate-(esocidae)
wędrówki Ryba nie wędrowna z wyjątkiem okresu tarła.
uwagi Gatunek spełnia rolę regulatora liczebności chwastu rybiego, nie jest pożądany w jeziorach sielawowych.
piśmiennictwo

Komentarze

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl