Dodano: 0 0000
ubarwienie Grzbiet ciemny z zielonkawym połyskiem. Boki jasne, srebrzyste. Brzuch biały. Płetwy nieparzyste jasne z ciemnymi końcami, parzyste żółtawe.
występowanie W Polsce rzadki. Zlewiska Morza Północnego, Morza Bałtyckiego. Dorzecze Dunaju.
pokarm Plankton, drobne zwierzęta bentosowe.
rozród Tarło w kwietniu i maju. Samica składa 4000-25000 jaj na przybrzeżnej roślinności. Na tarło płyną stadami w górę rzek.
rodzina Karpiowate (Cyprinidae)
rozwój Jeziora w otwartej toni. Dolne biegi rzek przy brzegach.
piśmiennictwo

Komentarze

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl