Dodano: 0 0000
ubarwienie Samców i samic ciemnoszare na grzbiecie, srebrzyste na bokach. Na boku ciała ciągnie się zielononiebieska smuga mniej więcej od początku płetwy grzbietowej do nasady płetwy ogonowej. Płetwy bezbarwne. W okresie tarła samce przybierają szatę godową. Skóra ich mieni się barwami: czerwoną, zieloną i fioletową, płetwy grzbietowa i ogonowa czerwienieją i połyskują czarną obwódką.
występowanie Żyją w wodach stojących i płynących, chociaż unikają dużego prądu.
pokarm Głównie plankton roślinny: okrzemki.
rozród Tarło rozciągnięte od kwietnia do lipca, gdyż samica składa tylko kilka jaj o średnicy 2 mm, umieszczając je w jamie skrzelowej małża. Obecny podczas tarła samiec wydala spermę, która zapładnia jaja. W czasie tarła samicy wyrasta z otworu płciowego długa rureczka - pokładełko, przez które spływają jaja do skrzel małża, gdzie szybko obrastają nabłonkiem skrzelowym.
rodzina karpiowate
rozwój Larwa opuszcza swego gospodarza mając długość 10 mm i będąc daleko posuniętą w rozwoju. Dojrzewają w trzecim roku życia.
piśmiennictwo

Komentarze

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl