Dodano: 0 0000
ubarwienie Podobne jak u żaby wodnej. Pęcherze głosowe samca mają kolor białawy lub niebieskawy.
budowa Ciało wydłużone, pysk długi i ostry. Długość do 8 cm. Samiec jest mniejszy od samicy. Na tylnych nogach rozwinęły się narośla (modzele) podobne do modzeli grzebiuszki.
występowanie Nad brzegami małych zbiorników wodnych, glinianek, dołów torfowych czy rowów, położonych na terenach leśnych. Od zbiorników tych oddala się tylko wyjątkowo w razie ich wyschnięcia lub w poszukiwaniu pokarmu. Zimuje zawsze na lądzie zagrzebana w ziemi.
tryb życia Często w czasie chłodów zagrzebuje się w ziemi. W czasie grzebania ruchy ich przypominają również zachowanie się grzebiuszki. Płaz ten jest najbardziej związany ze środowiskiem wodnym ze wszystkich naszych żab zielonych. Aktywne życie prowadzą wyłącznie za dnia. Ze snu zimowego budzi się w kwietniu, a zapada w sen zimowy we wrześniu.
rozmnażanie Okres godowy przypada na maj lub na początek czerwca. Skrzek składa na dnie zbiorników wodnych. a jej kijanki są bardzo podobne do larw żaby wodnej.
piśmiennictwo

Komentarze

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl