Dodano: 0 0000
Kształt ciała bardzo smukły. Przednia część głowy tępo zakończona. Skóra gładka, cienka i w miarę wilgotna. Oczy posiadają złociste lub złocistozielone tęczówki nakrapiane ciemnymi plamkami. Gruczoły skórne dobrze wykształcone, jednak nieco mniejsze niż u innych gatunków ropuch. Błony bębenkowe niewidoczne lub bardzo słabo widoczne. Na stopach obu kończyn słabo rozwinięte błony pławne, sięgające jedynie tuż za nasadę palców. Na podeszwie tylnej stopy występują modzele ułożone podobnie jak u ropuchy szarej. Można tam znaleźć podwójny rząd modzeli na spodzie najdłuższego palca oraz dwa duże modzele podeszwowe. Na spodzie stopy tylnej nie występuje poprzeczny fałd skórny, jaki zaznacza się u ropuchy zielonej.
Dymorfizm płciowy przejawia się głównie w mniejszych rozmiarach ciała u samców. Dodatkowo samce wewnątrz jamy gębowej posiadają jeden duży rezonator. W okresie godowym u samców wytwarza się na dośrodkowych powierzchniach trzech pierwszych palców przednich kończyn czarne modzele.
Kijanka ropuchy paskówki jest bardzo podobna do kijanki ropuchy zielonej i prawidłowe rozróżnienie tych gatunków po kijankach może nastąpić tylko wówczas gdy mamy do czynienia z kijankami w stadium końcowym rozwoju.
systematyka Gromada: płazy (Amphibia)
Rząd: płazy bezogonowe (Anomura)
Podrząd: Procoela
Rodzina: ropuchowate (Bufonidae)
Rodzaj: ropucha (Bufo)
Gatunek: ropucha paskówka (Bufo calamita)
wygląd Kształt ciała bardzo smukły. Przednia część głowy tępo zakończona. Skóra gładka, cienka i w miarę wilgotna. Oczy posiadają złociste lub złocistozielone tęczówki nakrapiane ciemnymi plamkami. Gruczoły skórne dobrze wykształcone, jednak nieco mniejsze niż u innych gatunków ropuch. Błony bębenkowe niewidoczne lub bardzo słabo widoczne. Na stopach obu kończyn słabo rozwinięte błony pławne, sięgające jedynie tuż za nasadę palców. Na podeszwie tylnej stopy występują modzele ułożone podobnie jak u ropuchy szarej. Można tam znaleźć podwójny rząd modzeli na spodzie najdłuższego palca oraz dwa duże modzele podeszwowe. Na spodzie stopy tylnej nie występuje poprzeczny fałd skórny, jaki zaznacza się u ropuchy zielonej.
Dymorfizm płciowy przejawia się głównie w mniejszych rozmiarach ciała u samców. Dodatkowo samce wewnątrz jamy gębowej posiadają jeden duży rezonator. W okresie godowym u samców wytwarza się na dośrodkowych powierzchniach trzech pierwszych palców przednich kończyn czarne modzele.
Kijanka ropuchy paskówki jest bardzo podobna do kijanki ropuchy zielonej i prawidłowe rozróżnienie tych gatunków po kijankach może nastąpić tylko wówczas gdy mamy do czynienia z kijankami w stadium końcowym rozwoju.
ubarwienie Podstawowa barwa grzbietowej strony ciała jest popielato-oliwkowa. Na niej znajduje się jasna, słomkowa linia grzbietowa oraz różnokształtne plamy o rozmytych konturach. Linia grzbietowa najczęściej ma cały przebieg, jednak u pewnego odsetka osobników w populacji jest przerwana. Najczęściej zaczyna się ona na wysokości czoła, rzadziej na końcu pyska i ciągnie się do granicy otworu kloakalnego. Plamy na grzbietowej stronie ciała są zazwyczaj w różnych odcieniach zieleni. W okolicy brodawek jest to barwa ciemnozielona, podczas gdy szczyty brodawek są rdzawo-zielone lub nawet jaskrawo rdzawe. Małe rdzawe plamki są także usiane po całej powierzchni bocznej i grzbietowej ciała. Na granicy grzbietowej i brzusznej strony, na boku ciągnie się falista, pozałamywana smuga podkreślona od dołu przez ciemne, oliwkowe plamy.
Brzuszna strona ciała jest jasna, zazwyczaj biaława lub szarawa. Na niej znajdują się zielone plamy o różnym natężeniu barwy. Na grzbietowej stronie kończyn także znajdują się ciemnozielone plamy.
występowanie Ropucha paskówka zasiedla całą Europę Zachodnią i cześć Europy Środkowej: Polskę, Czechy, Słowację, kraje nadbałtyckie, Białoruś i północne rejony Ukrainy. Znana jest ponadto z Danii, południowych prowincji Szwecji i Wysp Brytyjskich.
W Polsce notowana z całej niżowej części kraju i w niektórych miejscach bardzo licznie spotykana.
Zasiedla tereny suche, piaszczyste, bardzo często wydmy nadmorskie lub śródlądowe. Chętnie zamieszkuje także na polach, w parkach i ogrodach oraz w pobliżu zabudowań gospodarczych.
tryb życia Poza okresem godowym ropucha paskówka pędzi zmierzchowy lub zmierzchowo-nocny tryb życia. Dzień spędza w ukryciu, często pod kamieniami, kłodami drewna lub zagrzebana w ziemi. Po zmroku staje się aktywna, opuszcza kryjówkę i udaje się w poszukiwaniu pokarmu.
Paskówka podobnie jak inne ropuchy niechętnie skacze, a w czasie polowania czy ucieczki porusza się szybko biegnąc. Jest najszybszą naszą ropuchą. Dawniej była często nazywana ropuchą żwawą ze względu na szybkość swojej ucieczki.
Paskówka bardzo dobrze znosi susze i duże zasolenie środowiska, dzięki czemu można ją spotkać na wybrzeżu Bałtyku.
Na sen zimowy zapada w kryjówkach. Najczęściej zagrzebana w piasku, nawet na znaczne głębokości – ponad 2 metry.
pokarm Główna bazą pokarmową stawonogi i ich larwy, dżdżownice oraz ślimaki.
ochrona Jest gatunkiem podlegającym prawnej ochronie gatunkowej.

Ze względu na dość stabilną populację paskówki nie posiada ona żadnych większych zagrożeń. Na zmniejszenie jej liczebności może mieć jedynie wpływ nieracjonalna gospodarka rolna, prowadząca do osuszania małych zbiorników śródpolnych pod cele rolnicze. W miejscach występowania paskówki należałoby takie zbiorniki objąć ochroną.
Pewna część tego gatunku ropuchy ginie także podczas wiosennych migracji, w związki z tym w miejscach nasilonych migracji, przy planowaniu nowych i modernizacji starych dróg należałoby projektować przepusty dla płazów.

Ochronie paskówki może sprzyjać występowanie jej w siedliskach z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej Unii Europejskiej. Siedliskami takimi mogą być:
 • nadmorskie wydmy białe i szare,
 • nadmorskie wrzosowiska bażynowe,
 • nadmorskie wydmy z zaroślami rokitnika i wierzby piaskowej,
 • wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi,
 • ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe.
 • uwagi Ropucha paskówka jest najbardziej spokrewniona z ropuchą zieloną. Mają one podobny kształt ciała, podobne ubarwienie i plamistość. Występują w tych samych środowiskach i często ulegają krzyżowaniu się ze sobą. Cechą różniącą te dwa gatunki ropuch jest występowanie na grzbiecie jasnego paska u ropuchy paskówki, brak go natomiast u ropuchy zielonej.
  biologia Wybudzanie ropuchy paskówki ze snu zimowego zachodzi dość późno. Dorosłe osobniki pojawiają się wiosną dopiero pod koniec kwietnia. Gody odbywają się dopiero, gdy temperatura wody i powietrza wzrośnie ponad 14 stopni Celsjusza.
  Ponieważ gody paskówki odbywają się w tym samym czasie, co gody ropuchy zielonej, dodatkowo w tych samych zbiornikach bardzo często dochodzi do kojarzenia par mieszanych i powstawania osobników będących krzyżówkami obu gatunków.
  Najchętniej wybierane na gody są zbiorniki małe, często stawy, rowy przydrożne, a czasami nawet większe kałuże.
  Samce wabia samicę wydając przy pomocy rezonatora głosy godowe. Dane literaturowe podają, że jest to głos podobny do śpiewu kanarka.
  Po zakończeniu ampleksus samica składa dwa sznury jaj, o średniej długości 2 metry każdy. Liczba jaj w obu sznurach waha się w granicach 3000 – 4000 sztuk. Jaja są barwy czarnej i maja około 1 mm średnicy. Kijanki bardzo wcześnie opuszczają osłonki jajowe.
  Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.
  "Niniejszy dokument został opublikowany dzięki pomocy finansowej UE. Za treść tego dokumentu odpowiada autor opracowania, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają w żadnym razie oficjalnego stanowiska UE"

  piśmiennictwo

  Komentarze

  herpetolog maximi@wp.pl
  13 lipca 2010

  "ropuchy paskówki jest bardzo podobna do kijanki ropuchy zielonej i prawidłowe rozróżnienie tych gatunków po kijankach może nastąpić tylko wówczas gdy mamy do czynienia z kijankami w stadium końcowym rozwoju."

  Nie wiem czemu ktos wymyslil taka bzdure i wszedzie tak jest napisane, polecam sprawdzic w jakims piaszczystym plytkim zbiorniku : kijanka ropuchy zielonej jest zazwyczaj jasno-zoltawa lub szarawa a kijanka paskowki czarna, jedynie kilka dni po wykluciu z jaja kijanki sa do siebie podobne, po ok. tygodniu widac wielka roznice... pozdrawiam/

  Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

  dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
  wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
  prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
  statystyki | realizacja : nesta.net.pl