Dodano: 0 0000
Ta kaczka ma długą szyję i dziób, taki też ogon i do tego ostro zakończony (u samca dwie środkowe sterówki są czarne, szpiczasto zakończone i sięgają ok. 18 cm poza koniec ogona – A. Haber, M. Nunberg). Najbardziej jednak charakterystyczną cechą samca rożeńca w okresie lęgowym (X-VI) są tzw. „rogi”, czyli dwie białe przepaski ciągnące się po obu stronach brązowej głowy od szyi do potylicy, szersze u dołu i zwężające się ku górze. Lusterko brudnozielone (Samiczka ma z kolei brunatne i matowe).
Z kolei samiczka w upierzeniu godowym jak i spoczynkowym (VII-IX) jest bardzo nakrapiana (dotyczy to również samca po okresie godowym). Podobnie wyglądają ptaki młode. (Hudec 19993).
wygląd Ta kaczka ma długą szyję i dziób, taki też ogon i do tego ostro zakończony (u samca dwie środkowe sterówki są czarne, szpiczasto zakończone i sięgają ok. 18 cm poza koniec ogona – A. Haber, M. Nunberg). Najbardziej jednak charakterystyczną cechą samca rożeńca w okresie lęgowym (X-VI) są tzw. „rogi”, czyli dwie białe przepaski ciągnące się po obu stronach brązowej głowy od szyi do potylicy, szersze u dołu i zwężające się ku górze. Lusterko brudnozielone (Samiczka ma z kolei brunatne i matowe).
Z kolei samiczka w upierzeniu godowym jak i spoczynkowym (VII-IX) jest bardzo nakrapiana (dotyczy to również samca po okresie godowym). Podobnie wyglądają ptaki młode. (Hudec 19993).
występowanie Żywiołem rożeńca są płytkie wody w tym również płynące. Spotkać go można także na terenach bagiennych. (Hudec 1993)
tryb życia Tryb życia: Rożeniec, to kaczka którą najczęściej możemy spotkać na wodzie, rzadko wychodzi na ląd. Potrafi oczywiście latać i wówczas energicznie wymachuje skrzydłami. Zdobywa pożywienie podobnie jak krzyżówka: zanurza pod wodą tylko głowę i szyję unosząc przy tym ku górze kuper. Czasami odzywa się świszczącym głosem.
Samica wodząc młode prowadzi skryty tryb życia. Jest ptakiem wędrownym i możemy rożeńca spotkać na terenach lęgowych od III do X. Z kolei poza sezonem wylęgu tworzy małe stadka. Rożeniec jest w niektórych krajach cenionym ptakiem łownym. (Hudec 1993)

W pary dobierają się w trakcie wiosennych powrotów ( U.S. Marny, E. Kretzschmar 1997 r.)
pokarm Zjada najchętniej zielone części roślin, nasiona oraz drobną wodną faunę. (Hudec 1993)
gniazdo Nie jest skomplikowane, bo tworzy je po prostu wgłębienie w suchej ziemi wysłane puchem. Na zniesienie rożeniec wybiera czasami miejsca położone dość daleko od wody. (Hudec 1993)
ochrona Ochroną obejmuje się biotop rożeńca. Poza tym nie stosuje się specjalnych zabiegów ochronnych (Hudec 1993)
jaja Od III do IV samiczka składa 9-10 żółtawych jaj o rozm: 55,4 x 38,3 mm. Wysiaduje je 23 dni oddzielnie z innymi parami. Młode dość szybko po wylęgu opuszczają gniazdo jednak samodzielność uzyskują po 42 dniach.
Pary wyprowadzają jeden lęg w roku. (Hudec 1993)
piśmiennictwo

Komentarze

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl