Dodano: 22 marca 2007
Barwna, kontrastowo ubarwiona kaczka, mniejsza od popularnej u nas krzyżówki. Jej cechą charakterystyczną są dwie środkowe sterówki u samca, bardzo długie i wąskie, na kształt widełek. Upierzenie zmienne, ponieważ kaczka przechodzi 4 pierzenia rocznie i po każdym jest nieco inaczej ubarwiona. Skupię się zatem na szacie zimowej, jaką widujemy u tych kaczek, kiedy spotykamy je w Polsce w okresie zimowym.
Samiec w tym okresie ma białą głowę z brązowym nalotem po bokach, oraz czarnymi policzkami i bokiem szyi. Pierś czarno-brązowa, boki ciała, grzbiet i środkowe sterówki oraz lotki w tym samym kolorze. Brzuch szary, szara część piór na bokach pleców, powyżej skrzydeł. Pióra na bokach pleców są wydłużone i stanowią u samca dodatkową ozdobę, układając się po bokach na wzór pazurków. Dziób na czubku czarny, w połowie czerwony i u nasady znowu czarny. Samiczka nie ma widełek na ogonie, głowę ma białą z czarna czapeczką i policzkami. Resztę ciała ma ubarwioną rudo-brązowo z czarnym cętkowaniem, brzuch szary. Dziób ciemnoszary, dość krótki, po bokach lekko zaokrąglony do dołu. Oczy u lodówki są brązowe z białym obrzeżeniem.
systematyka Rząd: blaszkodziobe (Anseriformes)
Rodzina: kaczkowate (Anatidae)
Plemię: kaczki nurkujące, grążyce (Aythyini)
wygląd Barwna, kontrastowo ubarwiona kaczka, mniejsza od popularnej u nas krzyżówki. Jej cechą charakterystyczną są dwie środkowe sterówki u samca, bardzo długie i wąskie, na kształt widełek. Upierzenie zmienne, ponieważ kaczka przechodzi 4 pierzenia rocznie i po każdym jest nieco inaczej ubarwiona. Skupię się zatem na szacie zimowej, jaką widujemy u tych kaczek, kiedy spotykamy je w Polsce w okresie zimowym.
Samiec w tym okresie ma białą głowę z brązowym nalotem po bokach, oraz czarnymi policzkami i bokiem szyi. Pierś czarno-brązowa, boki ciała, grzbiet i środkowe sterówki oraz lotki w tym samym kolorze. Brzuch szary, szara część piór na bokach pleców, powyżej skrzydeł. Pióra na bokach pleców są wydłużone i stanowią u samca dodatkową ozdobę, układając się po bokach na wzór pazurków. Dziób na czubku czarny, w połowie czerwony i u nasady znowu czarny. Samiczka nie ma widełek na ogonie, głowę ma białą z czarna czapeczką i policzkami. Resztę ciała ma ubarwioną rudo-brązowo z czarnym cętkowaniem, brzuch szary. Dziób ciemnoszary, dość krótki, po bokach lekko zaokrąglony do dołu. Oczy u lodówki są brązowe z białym obrzeżeniem.
występowanie Jest to ptak lęgowy wybrzeży i wysp dookoła bieguna północnego, występuje w górach i tundrze, począwszy od północy Półwyspu Skandynawskiego. Zimuje na Bałtyku, oraz u wybrzeży Anglii, Islandii i Skandynawii. W Polsce kaczka ta jest spotykana licznie u wybrzeży Bałtyku w okresie od października do kwietnia. W pobliżu brzegów liczy się do 15 000 osobników w jednym miejscu. Jednak więcej ptaków przebywa w głębi morza i nie obserwujemy ich na co dzień. Obserwowana pojedynczo również w głębi kraju, np na zbiornikach zaporowych Wielkopolski i Śląska, czy na Sanie.
pokarm Wszystko, co da się złowić pod wodą. Małże, larwy owadów, skorupiaki i małe rybki. Bywa, że lodówki podbierają ryby z sieci rybackich, często przypłacając to życiem, ponieważ kaczka zaplątana w sieci nie ma szans na przeżycie. W okresie letnim dietę urozmaica również roślinność nadwodna i owady lądowe, głównie ich larwy.
gniazdo W maju i czerwcu lęgi zakładane są przy małych zbiornikach wodnych, często w górach. ukryte w trawie i czasami otoczone kamieniami. W środku wysłane piórami puchowymi samicy. Wysiaduje samica prawdopodobnie 24 dni. Jaja w liczbie 5-12 są koloru szarozielonego. Samiec w tym okresie pilnuje samicy, nocą żerują wspólnie na wodzie. Niektóre samce jednak opuszczają samicę i przemieszczają się powoli na zimowiska. Pisklęta są zagniazdownikami i gdy młode podrosną samica prowadzi je na wody morskie.
ochrona Gatunek uwzględniony w Dyrektywie Ptasiej, Art. 4.2 załącznik II. Ochronie podlegają także tereny istotne dla tych ptaków: piaszczyste ławice podmorskie, ujścia rzek, duże, płytkie zatoki i skaliste dna morskie – Dyrektywa Siedliskowa, załącznik I.
Objęty ochroną ścisłą, wymagający ochrony czynnej w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 roku w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną (Dz U z 2004 r. Nr 220,poz. 2237 ze zm.)
Status zagrożenia w Europie S, gatunek niezagrożony, którego status ochronny jest prawdopodobnie odpowiedni.
Konwencja Berneńska: załącznik III, konwencja Bońska: załącznik II.

Zagrożenia:
W strefie tundry w okresie lęgowym lodówka nie jest w szczególny sposób zagrożona. Jednak na zimowiskach giną ich setki tysięcy.
Aby w Polsce chronić lodówki przed wyginięciem należy zaprzestać stawiania rybackich sieci stawnych. W tych sieciach rocznie u wybrzeży Bałtyku ginie co najmniej kilkanaście tysięcy ptaków rocznie. Dodatkowo zanieczyszczenie wód, szczególnie substancjami ropopochodnymi powoduje sklejanie piór u kaczek, które zdychają z przemarznięcia, lub opijają się zanieczyszczonej wody i chorują. Wszelkie nagłe zmiany płytkich zatok morskich powodowanych wydobywaniem piasku morskiego, stawianiem elektrowni wiatrowych, czy budowaniem platform do wydobywania ropy powodują, że ptaki nie maja gdzie zimować i pobierać pokarmu. Ochrona tych miejsc, to podstawowa forma ochrony tych ptaków.
uwagi Ze względu, na to, że lodówki zimują w dużych stadach i w ograniczonym terenie, w razie katastrofy związanej z zanieczyszczeniem wód giną masowo.
Nazwa łacińska lodówki sugeruje, że jest to ptak zwany „zimowym krzykaczem”. W języku rosyjskim lodówka to morianka, natomiast w angielskim po prostu long-tailed duck.
biologia Jako, że ptaki te przebywają w Polsce tylko w okresie zimy, nie jesteśmy w stanie obserwować na bieżąco ich zachowań w okresie lęgowym. Wiemy zatem na ich temat bardzo niewiele. W czasie zimowym na morzu odbywają się gody, samce wówczas ganiają się ze sobą, uganiają się za samiczkami oraz wydają charakterystyczne odgłosy. Jeszcze w tym samym okresie dobierają się w pary i dopiero odlatują na północ. Przebywają w odludnych terenach, gdzie zajmują malutkie zbiorniki wodne, jeziorka i stawy, najchętniej w górach. Zatem lodówki dzielą swój czas na lęgowy w głębi lądu i na poza lęgowy na morzu. Ptaki te bardzo dobrze nurkują (do 2 minut), pod woda płyną z lekko rozłożonymi skrzydłami. Potrafią wprost z podwody wzbić się w powietrze i odwrotnie – zanurkować pod wodę od razu z lotu.
Wielu autorów opisuje ich głos i są oni bardzo rozbieżni w jego ocenie. Jedni twierdza, że to nieprzyjemne nawoływanie podobne do płaczu dziecka, lub nawoływania tonącego człowieka, inni twierdza, że to bardzo miłe dla ucha „auuuuauulik”.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.
"Niniejszy dokument został opublikowany dzięki pomocy finansowej UE. Za treść tego dokumentu odpowiada autor opracowania, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają w żadnym razie oficjalnego stanowiska UE"

piśmiennictwo

Komentarze

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl