Dodano: 22 marca 2006
Skrzydła - tło obu par skrzydeł u samca i samicy białe, śnieżno połyskujące. Niekiedy żyłki przyżółcone. Na goleniach wszystkich par nóg występują czarne obrączki.
Dymorfizm płciowy manifestuje się w budowie czułek, które u samców są podwójnie pierzaste a u samic piłkowane.
Poczwarka spoczywa w luźnym kokonie w ściółce lub w szczelinach kory, barwy brunatnej, pokryta włoskami.
systematyka Rząd: motyle (Lepidoptera)
Podrząd: wędzidełkowce (Heteroneura)
Nadrodzina: sówki Noctuoidea
Rodzina: brudnice (Lymnatriidae)
Rodzaj: białka (Leucoma)
Gatunek: białka wierzbówka (Leucoma salicis)
wygląd Skrzydła - tło obu par skrzydeł u samca i samicy białe, śnieżno połyskujące. Niekiedy żyłki przyżółcone. Na goleniach wszystkich par nóg występują czarne obrączki.
Dymorfizm płciowy manifestuje się w budowie czułek, które u samców są podwójnie pierzaste a u samic piłkowane.
Poczwarka spoczywa w luźnym kokonie w ściółce lub w szczelinach kory, barwy brunatnej, pokryta włoskami.
występowanie Gatunek w całej Polsce pospolity. Spotykany w lasach liściastych i parkach.
pokarm Gąsienice żerują na wierzbach (Salix sp.).
piśmiennictwo

Komentarze

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl