Dodano: 22 marca 2006
Skrzydła - tło obu par skrzydeł żółtawe do żółtobrunatnego, przy czym u samca ciemniejsze niż u samicy. U samca bywają rozjaśnione żyłki. Na brzegu zewnętrznym skrzydeł przednich u samca pomiędzy żyłkami medialnymi i kubitalnymi mogą występować brunatnawe plamki.
Dymorfizm płciowy manifestuje się w budowie czułek, które u samców są podwójnie pierzaste a u samic piłkowane oraz w natężeniu barw, które u samicy są jaśniejsze.
Poczwarka spoczywa w luźnym kokonie pomiędzy roślinami żywicielskimi.
systematyka Rząd: motyle (Lepidoptera)
Podrząd: wędzidełkowce (Heteroneura)
Nadrodzina: sówki Noctuoidea
Rodzina: brudnice (Lymnatriidae)
Rodzaj: szczotecznica (Laelia)
Gatunek: szczotecznica kłociówka (Laelia coenosa)
wygląd Skrzydła - tło obu par skrzydeł żółtawe do żółtobrunatnego, przy czym u samca ciemniejsze niż u samicy. U samca bywają rozjaśnione żyłki. Na brzegu zewnętrznym skrzydeł przednich u samca pomiędzy żyłkami medialnymi i kubitalnymi mogą występować brunatnawe plamki.
Dymorfizm płciowy manifestuje się w budowie czułek, które u samców są podwójnie pierzaste a u samic piłkowane oraz w natężeniu barw, które u samicy są jaśniejsze.
Poczwarka spoczywa w luźnym kokonie pomiędzy roślinami żywicielskimi.
występowanie Gatunek rzadko spotykany w Polsce. Rozmieszczony głównie w Polsce północno-wschodniej oraz na Pomorzu Zachodnim oraz w pasie od Wielkopolski pod Dolny Śląsk. Spotykany na wilgotnych łąkach i torfowiskach.
pokarm Gąsienice żerują na różnych trawach i turzycach.
piśmiennictwo

Komentarze

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl