Dodano: 14 lutego 2006
Górna strona skrzydeł - tło wierzchu skrzydeł brunatnoczarne. Na skrzydłach przednich można wyróżnić: biała plamkę w okolicy komórki środkowej oraz przepaskę z białych plamek w okolicy brzegu bocznego i skróconą przepaską w okolicy wierzchołka skrzydeł. Dodatkowo w okolicy wierzchołka plamka z rdzawych łusek. Na skrzydłach tylnych można wyróżnić przepaskę z białych plamek przebiegającą przez środek skrzydła oraz przepaskę z rdzawych plamek lezącą przy brzegu bocznym skrzydła.
Dolna strona skrzydeł - układ białych plamek na spodzie obu skrzydeł identyczny jak na stronie wierzchniej. Większa część spodu skrzydła przedniego rdzawa, jedynie nasada popielatoszara i tylny kąt czarny. Brzeg boczny także popielatoszary. Spodnia strona skrzydeł tylnych jest bardziej rdzawa. Nasadowa cześć tego skrzydła jest w górnej połowie rdzawa z 4 większymi plamami popielatoszarymi, natomiast dolna połowa popielatoszara. Między białą przepaską a popielatym brzegiem bocznym znajduje się przepaska rdzawa z czarnymi plamkami.
Dymorfizm płciowy niewyraźny.
Gąsienica - barwy brunatnozielonej. Bardzo zmienia się jej wygląd w czasie rozwoju. Młode larwy mają liczne brodawki na ciele i białą siodłowata plamę na tułowiu. U form dorosłych powłoka ciała jest bardziej gładka a tuż za głową (na śrudtułowiu) pojawiają się dwa różki skierowane ku tyłowi. Poczwarka wisząca barwy brunatnej.
systematyka Rząd: motyle (Lepidoptera)
Podrząd: wędzidełkowce (Heteroneura)
Nadrodzina: paziokształtne (Papilionoidea)
Rodzina: rusałkowate (Nymphalidae)
Podrodzina: pokłonniki (Limenitinae)
Rodzaj: pokłonnik (Limenitis)
Gatunek: pokłonnik osinowiec (Limenitis populi)
wygląd Górna strona skrzydeł - tło wierzchu skrzydeł brunatnoczarne. Na skrzydłach przednich można wyróżnić: biała plamkę w okolicy komórki środkowej oraz przepaskę z białych plamek w okolicy brzegu bocznego i skróconą przepaską w okolicy wierzchołka skrzydeł. Dodatkowo w okolicy wierzchołka plamka z rdzawych łusek. Na skrzydłach tylnych można wyróżnić przepaskę z białych plamek przebiegającą przez środek skrzydła oraz przepaskę z rdzawych plamek lezącą przy brzegu bocznym skrzydła.
Dolna strona skrzydeł - układ białych plamek na spodzie obu skrzydeł identyczny jak na stronie wierzchniej. Większa część spodu skrzydła przedniego rdzawa, jedynie nasada popielatoszara i tylny kąt czarny. Brzeg boczny także popielatoszary. Spodnia strona skrzydeł tylnych jest bardziej rdzawa. Nasadowa cześć tego skrzydła jest w górnej połowie rdzawa z 4 większymi plamami popielatoszarymi, natomiast dolna połowa popielatoszara. Między białą przepaską a popielatym brzegiem bocznym znajduje się przepaska rdzawa z czarnymi plamkami.
Dymorfizm płciowy niewyraźny.
Gąsienica - barwy brunatnozielonej. Bardzo zmienia się jej wygląd w czasie rozwoju. Młode larwy mają liczne brodawki na ciele i białą siodłowata plamę na tułowiu. U form dorosłych powłoka ciała jest bardziej gładka a tuż za głową (na śrudtułowiu) pojawiają się dwa różki skierowane ku tyłowi. Poczwarka wisząca barwy brunatnej.
występowanie Gatunek w Polsce w miarę pospolity, ale ze względu na zasiedlanie koron drzew jest trudno zauważalny. Dorosłe motyle można spotkać latające w dzień na śródleśnych drogach i pobrzeżach lasów, bardzo często wraz z mieniakami. Bardzo chętnie przylatują do soków owocowych i „rozkładającego się” żółtego sera oraz końskich odchodów. Samce są bardzo terytorialne i przepędzają swoich rywali.
pokarm Gąsienice żerują na osice (Populus tremula).
ochrona Gatunek umieszczony na Czerwonej Liście Zwierząt Ginących i Zagrożonych w Polsce z kategorią LC – gatunek niższego ryzyka, najmniejszej troski.
rozwój Zimują młode gąsienice w zwiniętych liściach. Dorosłe owady spotykamy od połowy czerwca do końca lipca.
piśmiennictwo

Komentarze

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl