Dodano: 0 0000
Samiec Skrzydła obu par posiadają tło brunatne. Na obu skrzydłach występują duże pomarańczowe przejaśnienia obejmujące nieraz całe skrzydła. Na skrzydle przednim i tylnym występuje kilka ciemnych plamek. Cały pomarańczowy wierzch skrzydeł samca posiada intensywny fioletowy połysk.
Samica Skrzydła obu par brunatne. Na skrzydle przednim znajduje się kilka ciemnych plamek. Skrzydło tylne brunatne z przepaską brzegową barwy pomarańczowej.
Spód skrzydeł Skrzydło przednie ma tło barwy żółtopomarańczowej z licznymi czarnymi plamkami w żółtej obwódce, ponadto przy brzegu bocznym występuje rząd regularnych klinowatych plamek czarnych. Tło skrzydła przedniego zmienia się od nasady (szara) po brzeg boczny, który jest najciemniej pomarańczowy. Skrzydło tylne ma tło barwy szarej. Znajduje się na nim kilka czarnych plamek w jasnej obwódce oraz szeroka pomarańczowa przepaska brzegowa ograniczona od zewnątrz i wewnątrz rządkiem czarnych plamek.
systematyka Rząd: motyle (Lepidoptera)
Rodzina: modraszki (Lycaenidae)
Podrodzina: czerwończyki (Lycaeninae)
Rodzaj: czerwończyk (Lycaena)
wygląd Samiec Skrzydła obu par posiadają tło brunatne. Na obu skrzydłach występują duże pomarańczowe przejaśnienia obejmujące nieraz całe skrzydła. Na skrzydle przednim i tylnym występuje kilka ciemnych plamek. Cały pomarańczowy wierzch skrzydeł samca posiada intensywny fioletowy połysk.
Samica Skrzydła obu par brunatne. Na skrzydle przednim znajduje się kilka ciemnych plamek. Skrzydło tylne brunatne z przepaską brzegową barwy pomarańczowej.
Spód skrzydeł Skrzydło przednie ma tło barwy żółtopomarańczowej z licznymi czarnymi plamkami w żółtej obwódce, ponadto przy brzegu bocznym występuje rząd regularnych klinowatych plamek czarnych. Tło skrzydła przedniego zmienia się od nasady (szara) po brzeg boczny, który jest najciemniej pomarańczowy. Skrzydło tylne ma tło barwy szarej. Znajduje się na nim kilka czarnych plamek w jasnej obwódce oraz szeroka pomarańczowa przepaska brzegowa ograniczona od zewnątrz i wewnątrz rządkiem czarnych plamek.
występowanie Gatunek w Polsce występuje lokalnie na niżu. Jego rozmieszczenie jest rozproszone. Miejscem typowym dla tego motyla są wilgotne łąki przyleśne i polany.
tryb życia Motyle dorosłe latają w dzień przy ciepłej pogodzie odwiedzając różnorodne kwiaty. Samce są ogromnymi terytorialistami. Siedzą wysoko na źdźbłach traw i obserwują swój rewir, gdy tylko pojawi się inny samiec zostaje natychmiast przegoniony.
pokarm Gąsienice odżywiają się liśćmi szczawi (Rumex sp.).
rozwój Wiosną młode gąsienice budzą się z letargu zimowego. Całą zimę spędziły w chodnikach w łodygach roślin pokarmowych, gdzie wgryzły się na jesieni. Żerują do połowy maja, po czym przepoczwarczają się. Żerowanie gąsienic odbywa się jedynie w nocy, kiedy to po spodniej stronie liścia wygryzają otwory. W dzień odpoczywają ukryte w ściółce u podstawy roślin. Poczwarki nigdy nie znajdują się na roślinie żywicielskiej tylko w pobliżu. Poczwarka wisząca, barwy oliwkowej z ciemniejszymi plamkami. Na początku czerwca wylegają się dorosłe motyle. Samica składa jaja pojedynczo na spodzie liścia rośliny żywicielskiej. Z jajeczek wylęgają się młode gąsieniczki. Larwy są grube i krótkie, stonogokształtne, ubarwione ciemnozielono. Żerują 3 – 4 tygodnie, aby pod koniec lata średnio wyrośnięta gąsienica mogła wgryźć się w łodygę i tam zapaść w letarg zimowy.
piśmiennictwo

Komentarze

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl