Dodano: 0 0000
Wierzch skrzydeł Wierzch skrzydła przedniego pomarańczowy z licznymi czarnymi kwadratowymi plamkami położonymi głównie w okolicy brzegu bocznego, ponadto szeroka brunatna przepaska brzegowa na brzegu bocznym. Skrzydła tylne brunatne, jedynie z szeroką pomarańczową przepaską krawędziową. Bardzo często nad przepaską znajduje się rządek niebieskich, połyskujących plamek. Dymorfizm płciowy słabo zaznaczony, ograniczony jedynie do kształtu tylnego skrzydła: u samca wierzchołek jest zaostrzony, u samicy zaokrąglony.
Spód skrzydeł Tło spodu skrzydła przedniego jest pomarańczowe. Na nim znajduje się kilkanaście rozrzuconych czarnych plamek w żółtej obwódce oraz kilka czarnych plamek bez obwódki ułożonych w rządek równoległy do brzegu bocznego. Ponadto wierzchołek skrzydła przedniego pod spode jest przyprószony szarymi łuseczkami. Spód skrzydła tylnego ma barwę tła szarą, na niej znajduje się kilka malutkich czarnych rozrzuconych plamek oraz rozmyta, słabo wyraźna pomarańczowa przepaska krawędziowa.
systematyka Rząd: motyle (Lepidoptera)
Rodzina: modraszki (Lycaenidae)
Podrodzina: czerwończyki (Lycaeninae)
Rodzaj: czerwończyk (Lycaena)
wygląd Wierzch skrzydeł Wierzch skrzydła przedniego pomarańczowy z licznymi czarnymi kwadratowymi plamkami położonymi głównie w okolicy brzegu bocznego, ponadto szeroka brunatna przepaska brzegowa na brzegu bocznym. Skrzydła tylne brunatne, jedynie z szeroką pomarańczową przepaską krawędziową. Bardzo często nad przepaską znajduje się rządek niebieskich, połyskujących plamek. Dymorfizm płciowy słabo zaznaczony, ograniczony jedynie do kształtu tylnego skrzydła: u samca wierzchołek jest zaostrzony, u samicy zaokrąglony.
Spód skrzydeł Tło spodu skrzydła przedniego jest pomarańczowe. Na nim znajduje się kilkanaście rozrzuconych czarnych plamek w żółtej obwódce oraz kilka czarnych plamek bez obwódki ułożonych w rządek równoległy do brzegu bocznego. Ponadto wierzchołek skrzydła przedniego pod spode jest przyprószony szarymi łuseczkami. Spód skrzydła tylnego ma barwę tła szarą, na niej znajduje się kilka malutkich czarnych rozrzuconych plamek oraz rozmyta, słabo wyraźna pomarańczowa przepaska krawędziowa.
występowanie Gatunek bardzo pospolity w całym kraju. Motyle można spotkać na suchych, nasłonecznionych łąkach i pastwiskach, ugorach, miedzach i polanach śródleśnych.
tryb życia Motyle dorosłe są bardzo sprawnymi lotnikami, latają w dzień przy ciepłej pogodzie odwiedzając różnorodne kwiaty, odpoczywając siedzą na kwiatach z rozłożonymi skrzydełkami.
pokarm Gąsienice odżywiają się liśćmi szczawi (Rumex sp.) i rdestów (Polygonum sp).
rozwój Wczesną wiosną z zimującego jajeczka wylęga się młoda gąsieniczka. Jest ona podobna do stonogi, barwy zielonej i jest pokryta króciutkimi włoskami. Po okresie żerowania, który trwa około 2 – 3 tygodni następuje przepoczwarczenie. Poczwarka typu wiszącego brunatna z licznymi ciemniejszymi plamkami najczęściej przymocowana jest do spodu liścia rośliny żywicielskiej. Po około 10 dniach (połowa maja) dorosłe motyle opuszczają osłony poczwarkowe. Samice składają jaja pojedynczo na liściach roślin żywicielskich. W tym momencie zaczyna się rozwój drugiego pokolenia motyli, który da dorosłe owady pod koniec czerwca i w lipcu, czasem występuje jeszcze trzecie pokolenie z motylami dorosłymi w sierpniu i wrześniu i dopiero potem samica, najczęściej na jesieni składa jaja zimowe, których rozwój będzie dalej się odbywał dopiero na wiosnę.
piśmiennictwo

Komentarze

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl