Dodano: 12 kwietnia 2006
Ciało barwy ciemnobrunatnej do brunatnoczarnej, lśniące. U osobników świeżo wylęgłych ciało jest pokryte gęstym owłosieniem, które u starszych osobników się wyciera w czasie łażenia pod korą. Na czole posiada wyraźny garbek. Przedplecze bardzo masywne. Jego przód ząbkowany z łuseczkami, tył natomiast delikatnie punktowany. Rzędy nakłuć na pokrywach wklęsłe, zagoniki płaskie i lśniące. Ścięcie pokryw zaklęśnięte, z matowym, nieco mydlanym, połyskiem. Na ścięciu pokryw cztery ząbki, z czego trzeci dość duży, guziczkowaty.
systematyka Rząd: chrząszcze (Coleoptera)
Podrząd: chrząszcze wielożerne (Polyphaga)
Nadrodzina: ryjkowcokształtne (Curculionoidea)
Rodzina: kornikowate (Scolytidae)
Podrodzina: Scolytinae
Plemię: Ipini
Rodzaj: kornik (Ips)
Gatunek: kornik drukarz (Ips typogrpahus)
wygląd Ciało barwy ciemnobrunatnej do brunatnoczarnej, lśniące. U osobników świeżo wylęgłych ciało jest pokryte gęstym owłosieniem, które u starszych osobników się wyciera w czasie łażenia pod korą. Na czole posiada wyraźny garbek. Przedplecze bardzo masywne. Jego przód ząbkowany z łuseczkami, tył natomiast delikatnie punktowany. Rzędy nakłuć na pokrywach wklęsłe, zagoniki płaskie i lśniące. Ścięcie pokryw zaklęśnięte, z matowym, nieco mydlanym, połyskiem. Na ścięciu pokryw cztery ząbki, z czego trzeci dość duży, guziczkowaty.
występowanie Obszar rozsiedlenia kornika drukarza obejmuje całą Europę, aż za koło podbiegunowe. W Polsce występuje w całym kraju, zwłaszcza w miejscach występowania świerka.
pokarm Larwy żerują głównie na świerkach i rzadziej na innych drzewach iglastych. Opada zarówno drzewa stojące i osłabione jak i leżące.
uwagi Kornik drukarz jest najgroźniejszym owadem niszczącym świerki. Bardzo często żerują z nim inne gatunki dodatkowo osłabiając drzewo: kornik drukarczyk (Ips amitinus) oraz rytownik pospolity (Pityogenes chalcographus). Najsilniej porażane są czyste drzewostany świerkowe bez domieszki innych drzew – tzw. monokultury. W obecnych czasach gospodarka leśna w nowych nasadzeniach dąży do jak największego wymieszania drzewostanów, co sprzyja zmniejszeniu gradacji kornika drukarza.

Masowym pojawom kornika drukarza sprzyjają:
1. osłabienie drzew w ciężkim górskim klimacie,
2. wprowadzenie świerka na gleby nie sprzyjające jego rozwojowi,
3. silne porażenie świerków przez grzyby: m. in. opieńkę,
4. porażenie świerków przez inne szkodniki, w tym foliofagi: osnuje, niektóre motyle,
5. ogromne wiatrołamy, nie sprzątnięte na czas przez służby leśne,
6. długo utrzymujące się susze zmniejszające wigor drzew.

Do najczęstszych metod zwalczania kornika drukarza należą:
1. wyszukiwanie i usuwanie zarażonych drzew,
2. wykładanie drzew pułpakowych, a następnie po ich zasiedleniu (w czasie rozwoju larw) ich usuwanie,
3. stosowanie pułapek feromonowych, które służą do odławiania dorosłych osobników, które są ściągane za pomocą syntetycznych feromonów, identycznych z tymi, które wytwarzają rojące się chrząszcze,
4. stosowanie oprysków insektycydami oraz mechaniczne niszczenie kory i okorowywanie drzewa ściętego
biologia W naszych warunkach zimuje w stadium imago, a rójka chrząszczy odbywa się wiosną, gdy temperatura powietrza ustabilizuje się na poziomie 14 stopni Celsjusza. Najintensywniej rójka odbywa się w temperaturze powyżej 25 stopni. Po opadnięciu drzewa – zazwyczaj świeżego wykrotu lub ściętego samce wgryzają się pod korę i tworzą komorę lęgową, do której zwabiają około 1 do 5 samic. Zapłodnione samice drążą korytarze macierzyste w korze, słabo odbijające się w bielu. Na bokach i końcu korytarzy są tworzone nisze jajowe, do których samice składają jaja. Jedna samica wygryza jeden chodnik macierzysty z licznymi otworami wentylacyjnymi. Chodniki macierzyste u kornika drukarza maja szerokość około 3 – 4 mm. Układ korytarzy macierzystych jest bardzo typowy. Jeśli jest jeden to biegnie on do góry. Jeśli są dwa to wówczas są one naprzeciwległe, natomiast przy trzech korytarzach, dwa biegną do góry a trzeci ku dołowi. Larwy po wyjściu z jaj wygryzają swoje korytarze larwalne, które rozchodzą się na boki od korytarzy macierzystych. Po złożeniu jaj niektóre z osobników giną, a inne odbywają żer regeneracyjny i opuszczają zasiedlone drzewo w poszukiwaniu nowego miejsca do złożenia jaj. Wylęgłe z osłonek jajowych larwy żerują bardzo intensywnie. Okres ich rozwoju wynosi średnio 3 – 4 tygodnie. Chodniki larwalne kończą się kolebkami poczwarkowymi. Stadium poczwarki trwa z reguły 1 – 2 tygodni. Wylęgłe z poczwarek chrząszcze są barwy jasnożółtej i przebywają w kolebkach poczwarkowych przez pewien czas aż ich ciało odpowiednio stwardnieje. Stwardniałe chrząszcze opuszczają zasiedlone drzewo. Aby mogły one uzyskać zdolność do rozmnażania prowadzą żer uzupełniający. Trwa on co najmniej 2 tygodnie a korytarze powstałe podczas tego żeru są bardzo zagłębione w bielu.
piśmiennictwo

Komentarze

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl