Dodano: 15 listopada 2005
Ciało gęsto owłosione, masywne.
Skrzydła tło skrzydeł u obu płci w różnych odcieniach brązów. Ubarwienie bardzo zmienne. Tylne skrzydło jednolicie ubarwione, na przednim zaznacza się charakterystyczny rysunek. Pole nasadowe ciemniejsze od reszty. Pole środkowe jaśniejsze, często z popielatym odcieniem. Pole zewnętrzne podzielone na wewnętrzną część bardziej brunatną i zewnętrzną bardziej popielatą. Przepaski dobrze zaznaczone, nieco zębate. W okolicy komórki środkowej znajduje się biała plamka. Często, zwłaszcza u samic rysunek górnego skrzydła zaciera się i dominuje na całym skrzydle barwa brunatna.
Dymorfizm płciowy manifestuje się w rozmiarach ciała (samice są większe), ubarwieniu (samice są jaśniejsze) oraz długości wyrostków na czułkach (dłuższe u samców).
Gąsienica żółtoszara lub żółtobrunatna. Pierwsze segmenty ciała jaśniejsze. Na drugim i trzecim segmencie znajdują się niebieskie przepaski.
systematyka Rząd: motyle (Lepidoptera)
Podrząd: Heteroneura
Nadrodzina: barczatki (Lasiocampoidea)
Rodzina: barczatkowate (Lasiocampidae)
Podrodzina: (Lasiocampinae)
Rodzaj: barczatka (Dendrolimus)
Gatunek: barczatka sosnówka (Dendrolimus pini)
wygląd Ciało gęsto owłosione, masywne.
Skrzydła tło skrzydeł u obu płci w różnych odcieniach brązów. Ubarwienie bardzo zmienne. Tylne skrzydło jednolicie ubarwione, na przednim zaznacza się charakterystyczny rysunek. Pole nasadowe ciemniejsze od reszty. Pole środkowe jaśniejsze, często z popielatym odcieniem. Pole zewnętrzne podzielone na wewnętrzną część bardziej brunatną i zewnętrzną bardziej popielatą. Przepaski dobrze zaznaczone, nieco zębate. W okolicy komórki środkowej znajduje się biała plamka. Często, zwłaszcza u samic rysunek górnego skrzydła zaciera się i dominuje na całym skrzydle barwa brunatna.
Dymorfizm płciowy manifestuje się w rozmiarach ciała (samice są większe), ubarwieniu (samice są jaśniejsze) oraz długości wyrostków na czułkach (dłuższe u samców).
Gąsienica żółtoszara lub żółtobrunatna. Pierwsze segmenty ciała jaśniejsze. Na drugim i trzecim segmencie znajdują się niebieskie przepaski.
występowanie Gatunek znany z całej Polsce. Spotykany w lasach iglastych i mieszanych.
pokarm Gąsienice odżywiają się igłami sosny (Pinus) i świerka (Picea).
rozwój Wczesnym latem z poczwarek wylegają się dorosłe owady i przystępują do składania jaj. Gąsienice wylęgają się w pierwszej połowie lata i żerują do trzeciego – czwartego linienia, po którym udają się na sen zimowy w ściółce. Wiosną po wybudzeniu kończą żerowanie i pod koniec wiosny przepoczwarzają się nad ziemią w żółtawym kokonie.
uwagi Gąsienice barczatki sosnówki przy masowym pojawie są poważnymi szkodnikami leśnymi i mogą wyrządzać ogromne szkody w uprawach leśnych.
piśmiennictwo

Komentarze

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl