Dodano: 0 0000
ubarwienie Grzbiet ciemnostalowy, z odcieniem zielonkawym, boków jaśniejsze, brzucha prawie białe. Płetwy: grzbietowa i ogonowa ciemnoszare, Pozostałe żółtawe. W okresie dojrzewania nabierają kontrastowego ubarwienia, grzbiet i boki stają się prawie czarne, podbrzusze pomarańczowe, żuchwa i pokrywy skrzelowe żółte.
występowanie W rzekach, w okresie wiosny najchętniej przebywa w miejscach niezbyt głębokich o dnie żwirowo - kamienistym lub piaszczystym. Latem i jesienią można ją spotkać w głębszych partiach wód o dnie mulistym.
pokarm W rzece żeruje w strefie prądu. W morzu żerowisko obejmuje dno strefy przybrzeżnej. Osobniki jednoroczne odżywiają się planktonem roślinnym, a starsze fauną denną.
rozród Na tarło wchodzą do Wisły w dwóch okresach: na jesieni i na wiosnę w maju. Do małych przymorskich rzeczek wchodzą tylko w maju. Tarło odbywa się w prądzie, na miejscach płytkich i kamienistych. Zapłodnione jaja opadają z prądem miedzy kamienie.
rodzina karpiowate
rozwój Można ją uważać za rybę wędrowną, odbywa bowiem wędrówki z morza do rzeki i w obrębie samej rzeki. Wędrówki przeciwko prądowi mają charakter rozrodczy, w przeciwnym kierunku, a zwłaszcza do morza - żerowiskowy.
piśmiennictwo

Komentarze

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl