Dodano: 0 0000
ubarwienie Świnka ma szarozielony grzbiet, a boki jaśniejsze ze srebrzystym połyskiem. Płetwy grzbietowa i ogonowa mają barwę brunatnozieloną, piersiowe, brzuszne i odbytowa rdzawoczerwona.
występowanie Wisła, San, Dunajec.
pokarm Świnka żeruje przy dnie rzeki. Jako gatunek roślinożerny nie ma konkurentów w zdobywaniu pokarmu. Głównym jej pożywieniem są glony w postaci okrzemek, które stanowią 70 % pokarmu. Świnka oprócz glonów zjada cząstki roślin, faunę denną oraz jaja ryb. W poszukiwaniu organizmów dennych świnka ryje w dnie rzeki łykając znaczne ilości mułu, który może stanowić nawet do 25 % pokarmu.
rozród W dorzeczu Wisły świnka osiąga dojrzałość płciową w wieku 3 lat. Okres rozrodu przypada na drugą połowę kwietnia. W Warcie i jej dopływach odbywa rozród w pierwszych dniach kwietnia. Okres rozrodu jest krótki, trwa od 6 do 10 dni przy temperaturze wody 12 - 18. Do złożenia jaj świnka wybiera miejsca płytkie do głębokości 1 m o dnie żwirowo - kamienistym lub piaszczystym z większymi kamieniami, często porośniętymi mchem wodnym. Samica o masie 610 g i długości ciała 27,6 cm składa około 25000 jaj. Jaja świnki są duże. Średnica jaj waha się w granicach 1,15 do 2,8 mm.
rodzina Karpiowate.
rozwój Po upływie 15 dni w warunkach naturalnych przy temperaturze wody 17 - 18 , wylęga się larwa, która jest prawie bezbarwna i bardzo ruchliwa. Larwa w trzecim tygodniu życia ma średnio 15 mm długości ciała, a mając 30 mm posiada już pokrycie łuskowe ciała. W wieku 8 miesięcy następuje zmiana położenia otworu gębowego z końcowego na dolny.
piśmiennictwo

Komentarze

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl