Dodano: 0 0000
ubarwienie Barwa ciała tołpygi pstrej ma odcień złotawoszary. Na łuskach występuje delikatny deseń złożony z nieregularnych, marmurkowatych, rozmazanych pasm biegnących w poprzek ciała. Pasma te przybierają czasem barwę czerwonobrunatną. Jest to jednak cecha zmienna, ujawniająca się tylko w zbiornikach mających ciemne podłoże. W stawach o dnie jasnym, piaszczystym, marmurkowość nie występuje i cała powierzchnia ciała jest jednolicie zabarwiona.
występowanie Naturalnym siedliskiem tołpygi pstrej są olbrzymie systemy wodne Chin. Północną granicę naturalnego zasięgu występowania stanowi system wodny Huang-ho. Dzięki pracom aklimatyzacyjnym tołpyga pstra występuje obecnie między innymi w Japonii, Stanach Zjednoczonych i w szeregu różnych państw Europy i Azji.
pokarm W pierwszym roku życia obie tołpygi odżywiają się podobnym pokarmem, gdyż ich aparaty filtracyjne mają jeszcze zbliżoną wielkość oczek. W drugim roku i w następnych latach życia tołpyga pstra odżywia się zarówno fitoplanktonem, jak i zooplanktonem w mniej więcej równych proporcjach.
rozród Aklimatyzowaną tołpygę pstrą, w większości przypadków rozmnaża się sztucznie. W naturalnych warunkach, w rzekach Chin, rozród tolpygi pstrej odbywa się o 2 tygodnie później niż tołpygi białej i amura białego. W zależności od szerokości geograficznej rozciąga się on od kwietnia do czerwca. Miejsca rozrodu tołpygi pstrej znajdują się w górze rzeki, poniżej miejsca rozrodu tołpygi białej i powyżej miejsc rozrodu amura białego. Jaja są składane w kilku porcjach, w środkowych i przydennych warstwach wody. Jaja są półpelargiczne o barwie od bladożółtej do szarobłękitnej. Rozwój jaj zachodzi podczas ich spływania z prądem rzeki.
rodzina Karpiowate.
rozwój W ciągu kilku godzin otoczka jaj silnie pęcznieje osiągając średnicę do 5,1 mm. Po upływie około 24 godzin wylęgają się larwy długości od 5,5 do 6,0 mm. Przejście do stadium wylęgu następuje po około 5 dobach przy długości od 8,5 do 9,0 mm. Około 8 dnia od momentu wyklucia się larwy, woreczek żółtkowy jest całkowicie zresorbowany i wylęg odżywia się aktywnie. Mniej więcej po 45 dniach ma już w pełni wykształcone wszystkie płetwy i przechodzi w stadium narybku.
piśmiennictwo

Komentarze

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl