Dodano: 10 lipca 2006
Malutki ptaszek o krępej sylwetce. Ubarwienie ogólnie jasne, dzięki czemu ptak uwijający się wśród wierzb obsypanych puchem jest praktycznie niewidoczny. Głowa remiza jest popielata
Z charakterystyczną czarną plamą tworzącą „maskę” rozszerzająca się ku tyłowi. Plama ta zaczyna się przy dziobie, pokrywa boki głowy i kończy się prawie na szyi. Spód ciała remiza ma odcień różowawo-popielaty, skrzydła są ciemniejsze w kolorze beżowym tak jak i ogon a plecy rudo-brązowe. Sterówki i lotki mają białe brzegi. Ogon remiza jest dość krótki, stanowi jedną trzecią ciała. Samiec w okresie godowym jest ubarwiony jaskrawiej od samicy. Młode są prawie całe jasnobrązowe.
systematyka Rząd: Wróblowe (Passeriformes)
Rodzina: Remizy (Remizidae)
wygląd Malutki ptaszek o krępej sylwetce. Ubarwienie ogólnie jasne, dzięki czemu ptak uwijający się wśród wierzb obsypanych puchem jest praktycznie niewidoczny. Głowa remiza jest popielata
Z charakterystyczną czarną plamą tworzącą „maskę” rozszerzająca się ku tyłowi. Plama ta zaczyna się przy dziobie, pokrywa boki głowy i kończy się prawie na szyi. Spód ciała remiza ma odcień różowawo-popielaty, skrzydła są ciemniejsze w kolorze beżowym tak jak i ogon a plecy rudo-brązowe. Sterówki i lotki mają białe brzegi. Ogon remiza jest dość krótki, stanowi jedną trzecią ciała. Samiec w okresie godowym jest ubarwiony jaskrawiej od samicy. Młode są prawie całe jasnobrązowe.
występowanie Remiz to ptak występujący wyłącznie na terenach sąsiadujących z rzekami i jeziorami. Spotkamy go w łozowiskach dolin rzecznych, czy w zadrzewieniach wierzbowych bagien.
W Polsce najliczniej obserwowany na niżu min. nad Wartą, Wisłą, Biebrzą. Mniej liczny tam, gdzie brak wód. W Europie rozpowszechniony tylko w centralnej części oraz na wschodzie, gdzie występuje wyłącznie w okresie lęgowym. Zasięg jego rozprzestrzenia się poprzez Azję umiarkowaną. Już na zachód od Bałtyku występuje nielicznie. Natomiast miejscami spotkamy remiza przez cały rok na wybrzeżu morza Śródziemnego i co ciekawe nie występuje on na tym terenie w głębi lądu.
pokarm Jako pokarm remiz wykorzystuje owady licznie występując na terenach podmokłych. W tym komary, jętki i muchówki. Zbiera także drobne owady z gałązek i liści
gniazdo Gniazdo remiza to chyba najbardziej znane gniazdo ze względu na swój wyjątkowy kształt umiejscowienie. To coś na kształt gruszkowatego worka z osobnym korytarzem prowadzącym do wejścia. Gniazdo wisi na gałązkach najczęściej wierzbowych. Wplecione w wiotkie gałązki zwisa nad ziemią, lub wodą tak, że żaden drapieżnik nie dosięgnie go z ziemi. Również z drzewa żadne zwierze nie jest w stanie dotrzeć do gniazda po tak wiotkich gałązkach. Materiał, z którego jest plecione gniazdo to nasiona puchowe głównie wierzb dodatkowo omotane pajęczyną. Dzięki temu gniazdo jest mięciutkie i ciepłe. Musze przyznać, że bardzo trudno jest rozerwać takie gniazdo, jest ono uplecione jak gesty pled i bardzo mocne. Całkowita budowa gniazda trwa ponad dwa tygodnie. Jeśli samiec ma kilka samic, wówczas muszą one zająć się wysiadywaniem i wykarmieniem piskląt same. W gnieździe samica znosi do 12 jajek w kolorze białym. Są one lekko rdzawo nakrapiane. W miarę wzrostu piskląt gniazdo poszerza się nieco rozciągając pod naporem ruchliwych ciałek.
ochrona Gatunek uwzględniony w Dyrektywie Ptasiej, Art. 4.2. Ochronie podlegają także tereny istotne dla tych ptaków: zalewy i jeziora przymorskie, starorzecza i eutroficzne zbiorniki wodne, bory i lasy bagienne, łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe– Dyrektywa Siedliskowa, załącznik I.
Objęty ochroną ścisłą, w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 roku w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną (Dz U z 2004 r. Nr 220,poz. 2237 ze zm.)
Status zagrożenia w Europie S, gatunek niezagrożony, którego status ochronny jest prawdopodobnie odpowiedni.
Konwencja Berneńska: załącznik III.

Zagrożenia:
Bardzo liczny gatunek na terenach już objętych ochroną min. w Biebrzańskim Parku Narodowym, Narwiańskim Parku Narodowym, PK Doliny Baryczy. Jednak, aby nie występowało zagrożenie utraty lęgów i miejsc żerowiskowych remiza należy zaniechać likwidacji zadrzewień rosnących wzdłuż linii brzegowej rzek i jezior oraz porastających brzegi rowów, w tym: wierzbowych, olszowych, czy topolowych. Należy również zachować starorzecza i bagienne tereny wraz z ich roślinnością, głównie drzewiastą i krzewami.
uwagi Nasi przodkowie wykorzystywali gniazda remiza jako papucie dla dzieci w okresie zimowym. Ich kształt i materiał, z jakiego zostały wykonane idealnie odpowiadał wymogom, jakie powinno spełniać wygodne, ciepłe obuwie. Ze względu na kunszt wykonania gniazda remiz był nazywany rzemieślnikiem. Również często także w innych językach nazywany jest sikorką rzemieślnikiem. W języku anielskim Penduline tit, w niemieckim Beutelmeise.
biologia To ptak skryty, jednak mało płochliwy. Jeśli już go zobaczymy, to bywa, że sam chętnie się nam przygląda. Przebywa w gęstych zaroślach nad wodą lub rozlewiskami, gdzie skwapliwie buduje gniazda. Samiec sam buduje gniazdo, które jest jego wizytówką. Gdy juz wykona większość pracy śpiewem wabi samiczkę. Jeśli któraś samiczka uzna, że gniazdo jest wystarczająco dobre podlatuje i dołącza się do pracy. Bywa, że kończy budowę sama. Samiec natomiast leci budować kolejne gniazdo dla następnej samiczki. W ten sposób jeden samiec może mieć kilka samiczek. Jednak, jeśli żadna samiczka nie przyleci do gniazda, wówczas samiec porzuca niedokończone gniazdo i zaczyna budowę nowego i nowego do czasu, aż któreś zostanie zaakceptowane. Stąd w terenie często obserwujemy kilka gniazd, z czego większość jest niedokończona. Biorąc pod uwagę czas potrzebny na wykonanie gniazda trudno się nadziwić takiej rozrzutności. Głos remiza to ciche przeciągłe sjit. Brak typowego śpiewu..
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.
"Niniejszy dokument został opublikowany dzięki pomocy finansowej UE. Za treść tego dokumentu odpowiada autor opracowania, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają w żadnym razie oficjalnego stanowiska UE"

piśmiennictwo

Komentarze

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl