Dodano: 18 września 2007
Muszla bardzo duża, owalna. Oba wierzchołki ma wyraźnie przesunięte ku przodowi. Krawędź grzbietowa muszli ma w miarę prosty przebieg. Krawędź brzuszna jest równomiernie, ale bardzo delikatnie łukowato wygięta. Przedni koniec szeroko zaokrąglony, tylny ścięty i zaostrzony. Żagielek dość duży i dobrze wykształcony.
Powierzchnia zewnętrzna gładka z silnie zaznaczonymi liniami przyrostu.
Powierzchnia wewnętrzna muszli gładka, odciski mięśni bardzo dobrze widoczne.
systematyka Gromada: małże (Bivalvia)
Podgromada: Paleoheterodonta
Rząd: skójki (Unionoida)
Nadrodzina: skójki (Unionoidea)
Rodzina: skójkowate (Unionidae)
Rodzaj: szczeżuja (Anodonta)
Gatunek: szczeżuja wielka (Anodonta cygnea)
wygląd Muszla bardzo duża, owalna. Oba wierzchołki ma wyraźnie przesunięte ku przodowi. Krawędź grzbietowa muszli ma w miarę prosty przebieg. Krawędź brzuszna jest równomiernie, ale bardzo delikatnie łukowato wygięta. Przedni koniec szeroko zaokrąglony, tylny ścięty i zaostrzony. Żagielek dość duży i dobrze wykształcony.
Powierzchnia zewnętrzna gładka z silnie zaznaczonymi liniami przyrostu.
Powierzchnia wewnętrzna muszli gładka, odciski mięśni bardzo dobrze widoczne.
ubarwienie Ubarwienie muszli najczęściej w odcieniach od oliwkowego po zielonawe. .
występowanie Szczeżuja wielka zasiedla obszar Palearktyki. Znana jest z Europy, Syberii i północnego Zakaukazia.
Preferuje wody stojące – najczęściej płytkie, eutroficzne zbiorniki wodne, starorzecza ze stojącą wodą, z rzadka spotykana w leniwie płynących rzekach i przepływowych jeziorach. Może występować w wodach słonawych, gdzie znosi zasolenie do 0,2 %.
Bardzo chętnie zasiedla zbiorniki antropogeniczne: stawy, kanały i zbiorniki przeciw pożarowe i zaporowe. Wymaga dna mulistego i dobrze natlenionej wody.
W Polsce do połowy XX wieku był to małż dość mocno rozpowszechniony i pospolity. W drugiej połowie XX wieku, wskutek degradacji siedlisk mięczak ten wyginął na wielu stanowiskach.
ochrona Gatunek podlega ścisłej ochronie gatunkowej i wymaga ochrony czynnej.
Umieszczona jest w Polskiej Czerwonej Liście Zwierząt Zagrożonych i Ginących oraz w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt – Bezkręgowce z kategorią EN – gatunek silnie zagrożony.

Zagrożenia:
Do głównych zagrożeń dla tego gatunku należy działalność człowieka, w tym zatruwanie wód ściekami chemicznymi z rolnictwa, melioracje i osuszanie zbiorników wodnych i rzek, zasypywanie drobnych zbiorników wodnych oraz coraz częściej wyłapywanie tego małża do stawów w przydomowych ogródkach.
uwagi Szczeżuja wielka jest największym naszym rodzimym małżem. Muszle większe ma tylko sprowadzony i introdukowany do polskich wód małż chiński spotykany w podgrzanych jeziorach konińskich.
Małż ten jest gatunkiem długożyjącym – spotykane są okazy w wieku kilkudziesięciu lat.
biologia Zapłodnienie zachodzi w obrębie jamy skrzelowej – podobnie jak u innych małży. Z zapłodnionych jaj w okresie zimy rozwijają się larwy. Glochidia na rybach pojawiają się w marcu kolejnego roku. Do głównych żywicieli glochidiów można zaliczyć: ciernika, okonia, szczupaka, lina i węgorza. Larwy małża osadzają się głównie na płetwach piersiowych i skrzelach. Ocystowane glochidia przechodzą rozwój w czasie bardzo krótkim – kilka tygodni. Dojrzałość płciową osiągają w wieku około 3 lat.
W izolowanych zbiornikach gatunek ten może rozradzać się hermafrodytycznie.
Sama szczeżuja wielka, podobnie jak inne gatunki skójkowatych jest silnie związana z rybą z rodziny karpiowatych – różanką. Rybka ta za pomocą pokładełka składa swoje jaja do komory skrzelowej szczeżui – młode rybki następnie przez pewien okres (aż do zdolności do samodzielnego życia) pozostają w komorze skrzelowej, w której są bezpieczne przed drapieżnikami.
piśmiennictwo

Komentarze

a. anetas9113@gmail.com
25 listopada 2014

podana została długość 100 -136mm co jest błędem. mój ojciec znalazł dziś pustą muszlę o długości 16cm

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl