Dodano: 18 września 2007
Duży gatunek ważki. Na głowie krótkie czułka. Oczy szeroko rozstawione na bokach głowy, nie stykają się w linii środkowej głowy, podobnie jak u innych gatunków gadziogłówek, co jest cechą tej rodziny. Na tylnej krawędzi głowy u samic znajdują się dwa ostre wyrostki w postaci rożków. Ubarwienie głowy ciemne – czarne, z wyjątkiem czoła, oczu, które są żywozielone, prawie seledynowe. Skronie czarne z żółtą plamką.
Tułów masywny, żywozielony z wąskimi czarnymi paskami po bokach.
Odwłok czarny z plamami: na każdym segmencie plama grzbietowa wydłużona, szersza ku nasadzie odwłoka i zwężająca się ku końcowi, barwy żółtej oraz plama na boku segmentu – przy nasadzie odwłoka biaława, ku końcowi stające się coraz bardzie żółte.
Odnóża żółto-czarne.
systematyka Rząd: ważki (Odonata)
Podrząd: ważki różnoskrzydłe (Anisoptera)
Rodzina: gadziogłówkowate (Gomphidae)
Rodzaj: trzepla (Ophiogomphus)
Gatunek: trzepla zielona (Ophiogomphus cecilia)
wygląd Duży gatunek ważki. Na głowie krótkie czułka. Oczy szeroko rozstawione na bokach głowy, nie stykają się w linii środkowej głowy, podobnie jak u innych gatunków gadziogłówek, co jest cechą tej rodziny. Na tylnej krawędzi głowy u samic znajdują się dwa ostre wyrostki w postaci rożków. Ubarwienie głowy ciemne – czarne, z wyjątkiem czoła, oczu, które są żywozielone, prawie seledynowe. Skronie czarne z żółtą plamką.
Tułów masywny, żywozielony z wąskimi czarnymi paskami po bokach.
Odwłok czarny z plamami: na każdym segmencie plama grzbietowa wydłużona, szersza ku nasadzie odwłoka i zwężająca się ku końcowi, barwy żółtej oraz plama na boku segmentu – przy nasadzie odwłoka biaława, ku końcowi stające się coraz bardzie żółte.
Odnóża żółto-czarne.
występowanie Jest to gatunek o zasięgu euro-syberyjskim, na wschód docierającym po Kazachstan i jezioro Bajkał. W Europie środkowej i wschodniej występuje najliczniej. Na północy zasięgu znana Finlandii. Na południu dociera do północnych granic Półwyspu Bałkańskiego.
W Polsce znana z rozproszonych stanowisk w całym kraju.
Zasiedla duże rzeki nizinne i podgórskie o leniwie płynącej wodzie i piaszczystym dnie.
pokarm Zarówno larwy, jaki i imagines są drapieżne. Odżywiają się innymi owadami, ich larwami oraz drobnymi skorupiakami wodnymi.
ochrona W Polsce podlega ochronie gatunkowej.
Ujęta jest w załączniku II i IV Dyrektywy Siedliskowej Unii Europejskiej.

Zagrożenia
Jako główne zagrożenie podawana jest regulacja koryt rzecznych, ich pogłębianie i czyszczenie z osadów dennych.
Trzepla zielona może występować w siedliskach z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej, co może sprzyjać ochronie tego gatunku poprzez ochronę tych siedlisk. Można tu wymienić:
 • rzeki nizinne i pdgórskie z roslinnością Ranunculion-fluitantis i Callitrichio-Batrachion.
 • biologia Rozwój larwalny trwa dwa - trzy lata. Larwy wylęgają się po złożeniu jaj na jesieni lub nawet dopiero po spoczynku zimowym. Stadia larwalne żyją zagrzebane w mule lub osadach dennych. Wylęg dorosłych ważek następuje w okresie od czerwca do końca lipca. Żyjące imagines spotyka się jeszcze we wrześniu. W okresie przedlęgowym spotykane są w miejscach szybko nagrzewających się, z dala od miejsc rozrodu. Dopiero po około 2 – 3 tygodniach znajdowane są nad brzegami rzek, gdzie patrolują swoje tereny.
  piśmiennictwo

  Komentarze

  Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

  dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
  wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
  prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
  statystyki | realizacja : nesta.net.pl