Dodano: 28 czerwca 2007
Dość duży gatunek niedźwiedziówki, ubarwiony typowo dla tej rodziny (przednie skrzydła w ubarwieniu kryptycznym – maskującym, tylne odstraszające).
Praktycznie brak dymorfizmu płciowego.
Skrzydła przednie brunatne. Na tym podstawowym kolorze znajduje się rysunek barwy kremowej do białej. Składa się on z ukośnej plamki biegnącej od brzegu górnego ku kątowi tylnemu skrzydła, przepaski w kształcie litery V w przednim kącie skrzydła, dochodzącej do kąta tylnego i jasnej kreski wzdłuż brzegu dolnego skrzydła.
Skrzydła tylne jaskrawo-pomarańczowe z ciemnym rysunkiem w postaci trzech plam w kącie przednim skrzydła.
Odwłok także ubarwiony jaskrawo: pomarańczowy z rzędem niewielkich czarnych kropek.
Gąsienica ma podstawową barwę ciała ciemnobrunatną. Na niej można wyróżnić jasne (kremowe). Na pierścieniach ciała ma osadzone rude brodawki, z których wyrastają szczecinki.
systematyka Rząd: motyle (Lepidoptera)
Podrząd: Heterocera
Nadgodzina: sówkokształtne (Noctuoidea)
Rodzina: niedźwiedziówkowate (Arctiidae)
Podrodzina: niedźwiedziówki (Arctiinae)
Rodzaj: krasopani (Callimorpha)
Gatunek: krasopani hera (Callimorpha quadripunctaria)
wygląd Dość duży gatunek niedźwiedziówki, ubarwiony typowo dla tej rodziny (przednie skrzydła w ubarwieniu kryptycznym – maskującym, tylne odstraszające).
Praktycznie brak dymorfizmu płciowego.
Skrzydła przednie brunatne. Na tym podstawowym kolorze znajduje się rysunek barwy kremowej do białej. Składa się on z ukośnej plamki biegnącej od brzegu górnego ku kątowi tylnemu skrzydła, przepaski w kształcie litery V w przednim kącie skrzydła, dochodzącej do kąta tylnego i jasnej kreski wzdłuż brzegu dolnego skrzydła.
Skrzydła tylne jaskrawo-pomarańczowe z ciemnym rysunkiem w postaci trzech plam w kącie przednim skrzydła.
Odwłok także ubarwiony jaskrawo: pomarańczowy z rzędem niewielkich czarnych kropek.
Gąsienica ma podstawową barwę ciała ciemnobrunatną. Na niej można wyróżnić jasne (kremowe). Na pierścieniach ciała ma osadzone rude brodawki, z których wyrastają szczecinki.
występowanie Zasiedla obszar środkowej i południowej Europy. Znana ponadto z centralnej części azjatyckiej Rosji, Bliskiego Wschodu i Azji Mniejszej.
W kraju znany jedynie z kilku stanowisk na południu: Pienin i Przedgórza Karpackiego. Wynika to stąd, iż przez południową część kraju przebiega północna granica zasięgu.
Zasiedla doliny górskich potoków, strumieni i skaliste wąwozy.
tryb życia Motyle latają głownie po zmroku, jednak w wilgotne i pochmurne dni chętnie odwiedzają kwiaty roślin złożonych, zwłaszcza sadźca konopiastego również w dzień.
pokarm Larwy tego gatunku w pierwszej fazie rozwoju – przed zimowaniem zjadają liście jasnoty i pokrzywy, natomiast po zimowaniu odżywiają się liśćmi maliny, leszczyny, wiciokrzewu, wierzbówki i żarnowca.
ochrona Podlega ścisłej ochroni gatunkowej.
Umieszczony na Czerwonej Liście Zwierząt Zagrożonych i Ginących w Polsce oraz w Czerwonej Księdze Zwierząt – Bezkręgowce z kategorią VU – gatunek wysokiego ryzyka narażony na wyginięcie.
Wymieniona w załączniku II Dyrektywy Siedliskowej Unii Europejskiej.

Zagrożenia
Ze względu na fakt przebiegu przez Polskę północnej granicy zasięgu gatunek ten nie jest u nas w kraju liczny i nie podaje mu się specjalnych zagrożeń. Na terenach górskich i podgórskich, gdzie nie prowadzi się gospodarki leśnej i rolnej gatunkowi temu nic nie zagraża. Może o tym świadczyć także fakt, iż w krajach południowej Europy, które są naturalnym miejscem występowania gatunku jego populacje są bardzo liczne i stabilne.

Krasopani hera może występować w siedliskach z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej Unii Europejskiej:
 • grąd środkowoeuropejski i kontynentalny.
 • biologia Dorosłe motyle latają od drugiej połowy lipca. Samice składają jaja w małych pakiecikach na liściach roślin żywicielskich. Gąsienice żerują z przerwą na zimowanie od połowy września do końca maja. Przepoczwarczenie następuje pod koniec maja w luźnym oprzędzie umieszczonym na ziemi lub w ściółce.
  Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.
  "Niniejszy dokument został opublikowany dzięki pomocy finansowej UE. Za treść tego dokumentu odpowiada autor opracowania, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają w żadnym razie oficjalnego stanowiska UE"

  piśmiennictwo

  Komentarze

  Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

  dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
  wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
  prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
  statystyki | realizacja : nesta.net.pl