Dodano: 30 maja 2007
Ciało duże, dość płaskie i słabo sklepione. Głowa bardzo szeroka i masywna, na niej para czułek 10 członowych, kolankowato zagiętych, z czteroczłonową, grzebykowatą buławką. Oczy dość duże umieszczone po bokach głowy. Żuwaczki, zwłaszcza u samców bardzo dobrze wykształcone.
Przedplecze w zarysie prostokątne, nieznacznie szersze od głowy, natomiast dużo szersze od pokryw. Nasadowy brzeg przedplecza obwiedziony listewką krawędziową. Na urzeźbienie głowy i przedplecza składa się drobne, delikatne marszczenie.
Tarczka duża, dobrze widoczna, zaokrąglona.
Pokrywy wydłużone i dość smukłe. Ich urzeźbienie jest grubsze, przez co lepiej widoczne gołym okiem od urzeźbienia przedplecza i głowy. Guzy barkowe słabo wykształcone, natomiast dobrze są wykształcone ząbki barkowe.
Skrzydła drugiej pary – błoniaste dobrze wykształcone, jest gatunek aktywnie latający.
Odnóża bardzo silne, bieżne, przystosowane do chodzenia po pionowych powierzchniach pni drzew.
Dymorfizm płciowy: u samca żuwaczki są bardzo dobrze wykształcone, zagięte ku środkowi, a na wewnętrznej stronie posiadają tępy guzek. U samic są one mniejsze i nie posiadają guzka, a jedynie mały ząbek. Dodatkowo u samic na głowie występują dwa ostre guzki, których nie ma u samców.
Duże, wyrośnięte samce ciołka matowego mogą być czasami (zwłaszcza przez niedoświadczonych entomologów) mylone z samicami jelonka rogacza. Jednak te drugie są z reguły większe i ubarwione brunatno w odróżnieniu od ciemnopopielatych ciołków.
systematyka Rząd: chrząszcze (Coleoptera)
Podrząd: chrząszcze wielożerne (Polyphaga)
Nadgodzina: żukokształtne (Scarabaeoidea)
Rodzina: jelonkowate (Lucanidae)
Podrodzina: Dorcinae
Rodzaj: ciołek (Dorcus)
Gatunek: ciołek matowy (Dorcus parallelepipedus)
wygląd Ciało duże, dość płaskie i słabo sklepione. Głowa bardzo szeroka i masywna, na niej para czułek 10 członowych, kolankowato zagiętych, z czteroczłonową, grzebykowatą buławką. Oczy dość duże umieszczone po bokach głowy. Żuwaczki, zwłaszcza u samców bardzo dobrze wykształcone.
Przedplecze w zarysie prostokątne, nieznacznie szersze od głowy, natomiast dużo szersze od pokryw. Nasadowy brzeg przedplecza obwiedziony listewką krawędziową. Na urzeźbienie głowy i przedplecza składa się drobne, delikatne marszczenie.
Tarczka duża, dobrze widoczna, zaokrąglona.
Pokrywy wydłużone i dość smukłe. Ich urzeźbienie jest grubsze, przez co lepiej widoczne gołym okiem od urzeźbienia przedplecza i głowy. Guzy barkowe słabo wykształcone, natomiast dobrze są wykształcone ząbki barkowe.
Skrzydła drugiej pary – błoniaste dobrze wykształcone, jest gatunek aktywnie latający.
Odnóża bardzo silne, bieżne, przystosowane do chodzenia po pionowych powierzchniach pni drzew.
Dymorfizm płciowy: u samca żuwaczki są bardzo dobrze wykształcone, zagięte ku środkowi, a na wewnętrznej stronie posiadają tępy guzek. U samic są one mniejsze i nie posiadają guzka, a jedynie mały ząbek. Dodatkowo u samic na głowie występują dwa ostre guzki, których nie ma u samców.
Duże, wyrośnięte samce ciołka matowego mogą być czasami (zwłaszcza przez niedoświadczonych entomologów) mylone z samicami jelonka rogacza. Jednak te drugie są z reguły większe i ubarwione brunatno w odróżnieniu od ciemnopopielatych ciołków.
ubarwienie Całe ciało ciołka jest ubarwione jednolicie. Najczęściej jest to barwa brunatno-szara, brunatno-popielata lub czasem czysto ciemno-szara.
występowanie Gatunek europejski, zasiedlający tereny od południa Skandynawii po wybrzeże Morza Śródziemnego. Znany jest także z Maroka i Azji Mniejszej.
Zasiedla głownie tereny nizinne. Spotykany jest w lasach liściastych i mieszanych z dużym udziałem drzew liściastych. Można go także znaleźć w miastach – w starych parkach czy też w przydrożnych alejach.
pokarm Larwy żerują w przegrzybiałym drewnie drzew liściastych. Dorosłe osobniki często spijają sok wyciekający z martwych drzew oraz chętnie zlatują się do owocników grzyba – żagwi siarkowej.
ochrona W Polsce ciołek matowy jest prawnie chroniony i wymaga ochrony czynnej.
Umieszczony jest na Czerwonej Liście Zwierząt Ginących i Zagrożonych z kategorią VU – gatunek umiarkowanie zagrożony, narażony.

Potencjalne zagrożenia:
 • zanikanie starych drzewostanów liściastych, gdzie dobywa się rozwój gatunku,
 • kolekcjonerstwo – ciołek matowy ze względu na duże rozmiary ciała jest poszukiwanym gatunkiem przez entomologów-amatorów,
 • wycinanie starych przydrożnych alei, zwłaszcza ze starymi, dziuplastymi, półmartwymi pniami.

  Propozycje ochrony:
 • pozostawianie w lasach starodrzewia liściastego i martwych drzew,
 • propagowanie pozostawiania starych alei w północno-wschodniej części kraju, gdzie gatunek ten jest jeszcze dość licznie notowany, a w przypadku konieczności usuwania drzew zagrażających życiu ludzi nasadzanie w ich miejsca nowych drzew, które za kilkadziesiąt lat będą idealnymi miejscami do rozwoju tego gatunku,
 • poszerzanie świadomości społecznej i zakazanie handlu okazami tego gatunku, chyba, że pochodzą z prowadzonych sztucznie hodowli.

  Ochrona drzew, w których swój rozwój odbywa ciołek matowy może być przydatne w celu ochrony innych gatunków chrząszczu sapkroksylicznych związanych ze starymi, próchniejącymi drzewami liściastymi.

  Ciołek matowy może występuje w siedliskach z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej Unii Europejskiej, których ochrona może pozytywnie wpływać na ochronę tego gatunku.
  Do siedlisk tych należą:
 • grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum)
 • grąd środkowoeuropesjki (Galio-Carpinetum)
 • grąd subkontynentalny (Tilio-Carpinetum)
 • grąd zboczowy (Acer platanoides-Tilia cordata)
 • acidofilny las brzozow-dębowy (Betulo-Quercetum)
 • dąbrowa świetlista (Potentillo albae-Quercetum)
 • uwagi Ciołek matowy jest gatunkiem bardzo chętnie przylatującym do światła.
  biologia W warunkach klimatycznych Europy środkowej cykl rozwojowy tego gatunku trwa najczęściej trzy lata. Samice składają jaja do spróchniałych pni drzew liściastych. Larwy żyją przez dwa kolejne lata odżywiają się przegrzybiałym drewnem, zwłaszcza tzw. „biało butwiejącym”. Pod koniec lata drugiego roku następuje przepoczwarczenie. Stadium poczwarki nie jest długie i już po kilku tygodniach wylęgają się dorosłe chrząszcze, które zimują w kolebkach poczwarkowych, a opuszczają je dopiero wiosna kolejnego roku. Dorosłe chrząszcze najchętniej roją się wieczorem.Br>
  Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.
  "Niniejszy dokument został opublikowany dzięki pomocy finansowej UE. Za treść tego dokumentu odpowiada autor opracowania, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają w żadnym razie oficjalnego stanowiska UE"

  piśmiennictwo

  Komentarze

  Lila lila-ostr@o2.pl
  16 czerwca 2013

  Przed chwilą wypuściłam ciołka matowego - przez okno, na parapet porośnięty bluszczem. Rozpoznałam na podstawie obrazów z internetu. Chyba się nie pomyliłam :)
  Znalazłam go na bluszczu w pobliżu okna.

  Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

  dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
  wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
  prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
  statystyki | realizacja : nesta.net.pl