Dodano: 25 kwietnia 2007
Chrząszcz o ciele wysmukłym, cylindrycznym i dość długim. Barwa ciała brunatna do brunatno-czarnej.
Głowa stosunkowo duża. Powierzchnia głowy błyszcząca i mocno, gęsto punktowana. Oczy duże, położone na granicy boku i szczytu głowy. Z przodu oczy są lekko wycięte. Czułka 11-członowe, zakończone dobrze odgraniczona trójczłonową buławką.
Przedplecze ma kształt beczułkowaty, najszersze jest w połowie długości. Jego powierzchnia, podobnie jak na głowie, pokryta jest głębokim i gęstym punktowaniem. W nasadowej części przedplecza znajduje się mały, głęboki dołek.
Tarczka mała, ale dobrze widoczna, w zarysie trójkątna.
Pokrywy wydłużone z dobrze zaznaczonymi barkami. Na powierzchni pokryw zaznaczają się delikatne rzędy z nieregularnie ułożonymi punktami. W części nasadowej pokryw, wzdłuż szwu występują wgłębienia, natomiast przy końcu pokryw szew posiada obrzeżenie.
Skrzydła błoniaste dobrze wykształcone, jest to gatunek dobrze latający.
systematyka Rząd: chrząszcze (Coleoptera)
Podrząd: chrząszcze wielożerne (Polyphaga)
Nadrodzina: czarnuchokształtne (Tenebrionoidea)
Rodzina: ponurkowate (Boridae)
Rodzaj: ponurek (Boros)
Gatunek: ponurek Schneidera (Boros schneideri)
wygląd Chrząszcz o ciele wysmukłym, cylindrycznym i dość długim. Barwa ciała brunatna do brunatno-czarnej.
Głowa stosunkowo duża. Powierzchnia głowy błyszcząca i mocno, gęsto punktowana. Oczy duże, położone na granicy boku i szczytu głowy. Z przodu oczy są lekko wycięte. Czułka 11-członowe, zakończone dobrze odgraniczona trójczłonową buławką.
Przedplecze ma kształt beczułkowaty, najszersze jest w połowie długości. Jego powierzchnia, podobnie jak na głowie, pokryta jest głębokim i gęstym punktowaniem. W nasadowej części przedplecza znajduje się mały, głęboki dołek.
Tarczka mała, ale dobrze widoczna, w zarysie trójkątna.
Pokrywy wydłużone z dobrze zaznaczonymi barkami. Na powierzchni pokryw zaznaczają się delikatne rzędy z nieregularnie ułożonymi punktami. W części nasadowej pokryw, wzdłuż szwu występują wgłębienia, natomiast przy końcu pokryw szew posiada obrzeżenie.
Skrzydła błoniaste dobrze wykształcone, jest to gatunek dobrze latający.
występowanie Jest to gatunek północnopalearktyczny. Zasiedla teren od Europy Wschodniej po Japonię. W Europie Środkowej, która leży poza jego granicą zasięgu jest spotykany w kilku miejscach.
W Polsce jedyne znane stanowiska tego gatunku znajdują się Puszczy Białowieskiej.
Ponurek Schneidera jest gatunkiem reliktowym związanym z lasami pierwotnymi. Występuje w lasach zbliżonych do naturalnych z dużym udziałem sosny. Do swojego występowania wymaga starych, martwych lub obumierających drzew.
pokarm W naszym klimacie larwy żerują w obumierających pniach głównie sosen i świerków, rzadziej ma to miejsce w jodłach, brzozach, dębach, lipach czy osikach.
ochrona Ponurek Schneidera jest objęty ścisła ochrona gatunkową i wymaga ochrony czynnej.
Umieszczony jest na Czerwonej Liście Zwierząt Zagrożonych i Ginących z kategorią EN – gatunek silnie zagrożony oraz z tą sama kategorią w Czerwonej Księdze Zwierząt – Bezkręgowce.

Zagrożenia
Głównym zagrożeniem dla tego gatunku jest gospodarka leśna prowadząca do coraz młodszych drzewostanów i mająca na celu usuwanie z lasów martwych pni drzew.

W celu ochrony tego gatunku należałoby planować pozostawianie starodrzewi, zwłaszcza w miejscach gdzie gatunek żyje i obejmowania ich ochrona rezerwatową.

Ponurek znany jest z Białowieskiego Parku Narodowego, co z pewnością ma pozytywny wpływ na ochronę tego gatunku.

Ponurek może występować w siedliskach z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej Unii Europejskiej, co ma wpływ na jego ochronę poprzez ochronę tych siedlisk. Siedliska te to:
 • lasy strefy umiarkowanej Europy.

  W rozsiedleniu i ochronie ponura najważniejszy jest fakt, iż jest to gatunek, którego naturalny zasięg występowania przebiega na wschód od granicy z Polską i nigdy nie będzie on w naszym kraju liczny, nawet w przypadku zastosowania wymyślnych zabiegów ochronnych.

  Ochrona miejsc występowania ponurka z pewnością przyczyni się do ochrony innych gatunków owadów sapkroksylicznych, których rozwój także wymaga obecności murszejącego drewna starych pni.
 • biologia Gatunek przechodzi cały cykl rozwojowy w ciągu dwóch lat. Jaja są składane przez samicę wiosną w szczeliny i rozpadliny kory martwych i obumierających pni drzew. Larwy żerują w rozkładających się partiach pni: głównie łyku i wierzchnich warstwach drewna. Larwy żerują z przerwą na zimowanie do końca wiosny kolejnego roku. Na początku lata przepoczwarczają się w zagłębieniach kory, najczęściej w przedłużeniach chodników larwalnych. Stadium poczwarki trwa około 10 – 14 dni. Dorosłe chrząszcze wylęgłe późnym latem nie opuszczają swoich kryjówek aż do wiosny kolejnego roku..
  Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.
  "Niniejszy dokument został opublikowany dzięki pomocy finansowej UE. Za treść tego dokumentu odpowiada autor opracowania, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają w żadnym razie oficjalnego stanowiska UE"

  piśmiennictwo

  Komentarze

  Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

  dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
  wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
  prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
  statystyki | realizacja : nesta.net.pl