Dodano: 0 0000
ubarwienie Kleń ma grzbiet, płetwę grzbietową i ogonową ciemnozielone, boki jaśniejsze, podbrzusze białosrebrzyste.
występowanie Klenia w Polsce spotyka się tylko w rzekach. W karpackich dopływach Wisły i w górnym biegu Wisły jest gatunkiem dominującym pod względem liczebności.
pokarm Kleń jest rybą wszystkożerną - z dominacją pokarmu roślinnego.
rozród Okres dojrzewania płciowego klenia przypada na 3 lub 4 rok życia. Płodność klenia waha się w granicach od 35000 do 200000 jaj.
rodzina karpiowate
piśmiennictwo

Komentarze

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl