Dodano: 9 czerwca 2004
Ogólna charakterystyka : Szlak nieuciążliwy, 78 km długości, przeszkody rzadko występują i są łatwe do pokonania, skala trudności waha się od łatwego do miejscami trudnego technicznie, kajaki płyną rzeką Elbląg tylko do granic wód śródlądowych.
Droga prowadzi najpierw 9 km rzeką Elbląg, a później 6 km wąskim kanałem, aż do głównej części Zalewu Wiślanego. Wyruszamy z przystani statków położonej poniżej drugiego mostu drogowego, około 750 m za przystanią PTTK.

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl