Dodano: 10 czerwca 2004
Ścieżkę wytyczono w roku 1998 wzdłuż południowego brzegu jeziora Lidzbarskiego, wykorzystując na długim odcinku istniejący już wcześniej szlak turystyczny oznakowany kolorem czerwonym. Na trasie zaproponowano 8 przystanków, a umieszczone obok proponowanych miejsc postoju tablice zawierają informacje dotyczące zagadnień przyrodniczych, na które warto zwrócić uwagę.
Przewidywany czas przejścia wraz z powrotem do Lidzbarka wynosi od 3 do 5 godzin.
Na trasę wyruszamy z centrum Lidzbarka, z placu J. Hallera i kierujemy się w stronę siedziby Urzędu Miasta i Gminy, mieszczącego się przy ul. Sądowej 21. Tu schodzimy do parku miejskiego. Obok parkowej fontanny, tuż przy rzeźbie autorstwa Grzegorza Szewczyka, znajduje się początek pieszej ścieżki dydaktycznej, o czym informują tablice zawierające mapkę przebiegu trasy z zaznaczonymi miejscami proponowanych przystanków.
Wchodzimy w pomnikową aleję drzew.

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl