Dodano: 4 listopada 2004
W literaturze spotyka się informację o różnych nazwach rzeki - powyżej Jeziora Sedańskiego rzeka Sawica nazywana jest Saską, a miedzy jeziorami Sędańskim i Saskiem Małym - Zawić. Rzeka płynie przez Pojezierze Mrągowskie i Równinę Mazurską oraz przez obszary chronione Natura 2000 (OSOP Puszcza Napiwodzko-Ramucka, SOOP Ostoja Napiwodzko-Ramucka), OChK Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej.
klasa czystości W 2001 roku wody tej rzeki zakwalifikowano do II klasy (Różański i wsp. 2002). W 2002 roku na jednym odcinku jakość wody nie odpowiadała normom, a na dwóch odcinkach zakwalifikowano ją do III klasy (Różański i wsp. 2003). W 2004 roku jakość wód Sawicy odpowiadała wskaźnikom IV klasy (Krajewski i wsp. 2005). Wyniki badań przeprowadzonych (zgodnie z wymogami Ramowej Dyrektywy Wodnej) w 2008 roku jednolitej części wód wykazały słaby stan ekologiczny (Budzyńska i wsp. 2009).
źródła Jezioro Sawica (jezioro Machinacz oraz cieki zbierające wodę z mniejszych zbiorników na południe od Gromu).
dorzecze Omulew - Narew - Wisła.
dopływy Rzeka Saska (lewobrzeżny dopływ poniżej jeziora Natać).
ujście Rzeka Omulew (lewobrzeżny dopływ w Wielbarku).
dodatkowe informacje W literaturze spotyka się informację o różnych nazwach rzeki - powyżej Jeziora Sedańskiego rzeka Sawica nazywana jest Saską, a miedzy jeziorami Sędańskim i Saskiem Małym - Zawić. Rzeka płynie przez Pojezierze Mrągowskie i Równinę Mazurską oraz przez obszary chronione Natura 2000 (OSOP Puszcza Napiwodzko-Ramucka, SOOP Ostoja Napiwodzko-Ramucka), OChK Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej.
zlewnia Powierzchnia zlewni całkowitej wynosi około 400 km2.
piśmiennictwo
lokalizacja

Komentarze

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl