Dodano: 13 marca 2012
Przepływa przez obszary chronione Natura 2000 (SOOS Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana, OSOP Zalew Wiślany), OChK Rzeki Szkarpawy.
Wody tej rzeki należą do obwodu rybackiego rzeki Szkarpawa, którego użytkownikiem jest Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu.
źródła Wisła Królewiecka w Rybinie.
dorzecze Szkarpawa.
dopływy Prawobrzeżne dopływy - Linawa, Tuja, Nogat. Lewobrzeżne - Kanał Panieński (Panieńska Łacha), Kanał Zamknięty.
ujście Zalew Wiślany na wysokości Osłonki.
dodatkowe informacje Przepływa przez obszary chronione Natura 2000 (SOOS Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana, OSOP Zalew Wiślany), OChK Rzeki Szkarpawy.
Wody tej rzeki należą do obwodu rybackiego rzeki Szkarpawa, którego użytkownikiem jest Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu.
budowle Most zwodzony w Rybinie.
piśmiennictwo
lokalizacja

Komentarze

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl