Dodano: 20 kwietnia 2010
Zgodnie z Zarządzeniem nr 2 Okręgowego Inspektora Rybołówstwa Morskiego w Gdyni z dnia 26 sierpnia 2004 r. w rejonie ujścia rzeki Narusy, znajduje się obwód ochronny troci, ograniczony półkolem o promieniu długości 250 m zakreślonym w kierunku Zalewu z punktu leżącego w środku linii łączącej naturalne brzegi ujścia rzeki. W obwodzie tym zabrania się uprawiania rybołówstwa w okresie od 15 sierpnia do 31 grudnia.
Ciek należy do obwodu rybackiego rzeki Narusa i obejmuje wody rzeki Narusa, wraz z dopływami, od źródeł do ujścia, do Zalewu Wiślanego. Uprawnionym do rybactwa jest Dyrektor RZGW.
klasa czystości Według badań WIOŚ w 1997 roku wody Narusy należały do III Klasy czystości (Różański i wsp. 2001). W latach 1998 - 2003, nie odpowiadały normom (Różański i wsp. 2002, Krajewski i wsp. 2004).
źródła Około 2 km na południe od miejscowości Pogrodzie, na Wysoczyźnie Elbląskiej.
ujście Zalew Wiślany - około 1 km na południe od Fromborka, w okolicy Narusy.
dodatkowe informacje Zgodnie z Zarządzeniem nr 2 Okręgowego Inspektora Rybołówstwa Morskiego w Gdyni z dnia 26 sierpnia 2004 r. w rejonie ujścia rzeki Narusy, znajduje się obwód ochronny troci, ograniczony półkolem o promieniu długości 250 m zakreślonym w kierunku Zalewu z punktu leżącego w środku linii łączącej naturalne brzegi ujścia rzeki. W obwodzie tym zabrania się uprawiania rybołówstwa w okresie od 15 sierpnia do 31 grudnia.
Ciek należy do obwodu rybackiego rzeki Narusa i obejmuje wody rzeki Narusa, wraz z dopływami, od źródeł do ujścia, do Zalewu Wiślanego. Uprawnionym do rybactwa jest Dyrektor RZGW.
zlewnia 57,5 km2.
park Wzdłuż wschodniego brzegu Narusy biegnie granica otuliny Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej.
piśmiennictwo
lokalizacja

Komentarze

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl