Dodano: 4 listopada 2004
Bałwanka jest sztucznie utworzoną odnogą rzeki Wel. Przepływa przez stawy Mroczenko i jezioro Fabryczne.
szerokość 4 - 7 m.
źródła Rzeka Wel, w okolicach Lorek (na południe od Grodziczna).
dorzecze Wel - Drwęca - Wisła.
ujście Rzeka Wel.
dodatkowe informacje Bałwanka jest sztucznie utworzoną odnogą rzeki Wel. Przepływa przez stawy Mroczenko i jezioro Fabryczne.
budowle W rozwidleniu rzeki Wel stoją dwa młyny wodne. Pierwszy z nich znajduje się przy prawej odnodze będącej pierwotnym korytem rzeki. Drugi (czynny) wykorzystuje wody lewego koryta rzeki (Bałwanki), które jest sztucznym przekopem niosącym wodę do stawów i jeziora Fabrycznego.
piśmiennictwo
lokalizacja

Komentarze

Henryk Falkowski falk_65@tlen.pl
12 września 2014

Już Krzyżacy kombinowali z korytem rzeki Wel. Żródła na północ od Dąbrówna nieprzypadkowo nazywają się Wkra (Mała i Duża). Przed Lidzbarkiem Welskim przekopali odcinek rzeki do Jeziora Lidzbarskiego a stare koryto do Wkry płynącej na Mazowsze zasypali. W ten sposób uzyskali sporą rzekę, którą mieli połączenie z Drwęcą, którą spływały towary z Zawkrza do Ziemi Chełmińskiej (Toruń). Więc tam gdzie jest Bałwanka zawsze płynęła rzeka, ale mniejsza. Naukowcy z UMK odkryli pewnie koryto tego prastrumienia, który zawsze ale mniejszy płynął do Bratiana.

Antoni ytul42bukaj@gmail.com
11 listopada 2013

W pobliżu młyna Lorki rzeka Wel rozdziela swe wody na dwa ramiona. Bałwanka płynęła zawsze swym naturalnym korytem. Stawy wykopane niedaleko młyna, bardzo blisko koryta rzeki, tak aby wody rzeki mogły zasilić wykopane stawy. Grobla rozdzielająca jest przerwana w dwóch miejscach. Rzeka ta była kilkadziesiąt lat temu pogłębiana "bagrem". Jezioro Dolne - Przybocz ( Fabryczne) tworzyło ciąg trzech jezior: Jezioro Górne; Środkowe i Dolne Przybocz. Nasyp kolejowy rozdzielił jezioro Środkowe od Dolnego, ale w nasypie był wymurowany piękny przepust który ktoś zastawił kratą i w wyniku zamulenia, naturalny ciąg hydrologiczny jezior został zaburzony.

Vasco da Gama donkichotg@gmail.com
31 października 2011

Bałwanka nie powstała w sposób naturalny. Powstała z pogłebienia i przedłużenia rowu odwadniającego torfowiska, dla potrzeb młyna w Lorkach.

Marco Polo marcopolo59@neostrada.pl
1 lipca 2010

Bałwanka nie jest sztucznie utworzoną odnągą. Według badań naukowców z UMK rzeka Bałwanka - lewe ramię rzeki WEL jest pochodzenia polodowcowego i powstała w sposób naturalny.

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl