Dodano: 4 listopada 2004
ujście Rzeka Pisa Północna - prawobrzeżny dopływ.
piśmiennictwo
lokalizacja

Komentarze

Krasiak zbunik@poczta.onet.pl
18 stycznia 2004

Bajdycka Młynówka w górnym biegu nosi nazwę Drawing. Zlewnię charakteryzuje bardzo gęsta sieć cieków i podmokłości. Pd-wsch część zlewni pokrywają iły - pozostałą część obszaru – gliny morenowe. Powierzchnia tej części zlewni wynosi 43,9 km2.
W dolnej części biegu zlewnię pokrywają gliny morenowe i na południu iły. Występują tu również płaty piasków fluwoglacjalnych. Dolina w ujściowym odcinku, aż do PGR Pławki jest szeroka i zatorfiona. Powierzchnia tej części zlewni wynosi 49,5 km2.

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl