Dodano: 25 maja 2007
Roślina wieloletnia z krótkim kłączem. Liście odziomkowe składają się z 5 trójklapowych odcinków, długoogonkowe; łodygowe siedzące, słabiej podzielone, maleją ku górze łodygi Kwiaty osadzone pojedynczo lub po 2-3 na rozgałęzionej łodydze, duże do 3 cm średnicy, kuliste; działki kielicha barwy żółtej, zachodzące na siebie; płatki korony przekształcają się w miodniki; słupki i pręciki liczne, osadzone spiralnie na dnie kwiatowym. Okres kwitnienia od maja do czerwca. Owoce duże mieszki do 10 mm dł. zakończone dzióbkiem.
systematyka
 • Klasa: Magnoliopsida (=Dicotyledones) - dwuliścienne
 • Podklasa: Ranunculidae - jaskrowe
 • Nadrząd: Ranunculanae - jaskropodobne
 • Rząd: Ranunculales - jaskrowce
 • Rodzina: Ranunculaceae- jaskrowate
Przynależność fitosocjologiczna:
Klasa Molinietalia, Zbiorowisko Polygono bistortae-Trollietum
wygląd Roślina wieloletnia z krótkim kłączem. Liście odziomkowe składają się z 5 trójklapowych odcinków, długoogonkowe; łodygowe siedzące, słabiej podzielone, maleją ku górze łodygi Kwiaty osadzone pojedynczo lub po 2-3 na rozgałęzionej łodydze, duże do 3 cm średnicy, kuliste; działki kielicha barwy żółtej, zachodzące na siebie; płatki korony przekształcają się w miodniki; słupki i pręciki liczne, osadzone spiralnie na dnie kwiatowym. Okres kwitnienia od maja do czerwca. Owoce duże mieszki do 10 mm dł. zakończone dzióbkiem.
wymiary Średnio osiąga wysokość 30-50 cm, maksymalnie 90 cm.
występowanie Zasięg gatunku obejmuje obszar całego kraju, za wyjątkiem wyższych położeń górskich, występuje jednak na rozproszonych stanowiskach. Pełnik europejski jest gatunkiem charakterystycznym wilgotnych łąk, można go również spotkać na nasłonecznionych skrajach lasów i zadrzewień. Preferuje żyzne gleby kwaśne do zasadowych.
ochrona Gatunek objęty ochroną ścisłą, w Polsce ma kategorię gatunku narażonego na wyginięcie.
Głównym zagrożeniem dla pełnika jest osuszanie wilgotnych łąk na których rośnie oraz zrywanie kwiatów do bukietów i wykopywanie jako rośliny ozdobnej.
uwagi Gatunek owadopylny, podczas niekorzystnych warunków pogodowych, gdy kwiaty pozostają zamknięte możliwe jest samozapylenie. Zazwyczaj gatunek ten występuje masowo w skupieniach liczących nawet kilka tysięcy osobników.


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

"Niniejszy dokument został opublikowany dzięki pomocy finansowej UE. Za treść tego dokumentu odpowiada autor opracowania, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają w żadnym razie oficjalnego stanowiska UE"


piśmiennictwo

Komentarze

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
 • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
 • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
 • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
 • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
 • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
 • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl