Dodano: 22 grudnia 2010
Wieloletnia wodna bylina zielna zakorzeniona w podłożu. Łodyga: długa, pływająca lub prosto wniesiona. Liście: odzimkowe grube, zwykle od spodu wypukłe z wolna zwężające się i często nitkowato wydłużone ku końcowi, pływające, pozbawione wyraźnego nerwu środkowego. Liście łodygowe płaskie, o silnie, pochwiasto rozszerzonej nasadzie. Kwiaty: roślina jednopienna o kwiatach rozdzielnopłciowych, zebranych rozdzielnopłciowe kwiatostany w kształcie główki, z niepozornymi jednopłciowymi kwiatami. Kwiatostany żeńskie (w liczbie 2-4), osadzone są niżej, męskie (w liczbie 1-2) zaś wyżej na łodydze. Okres kwitnienia: od czerwca do września. Owoc: pestkowiec.
systematyka
 • Klasa Liliopsida (=Monocotyledones) - jednoliścienne
 • Podklasa Arecidae - arekowe
 • Nadrząd Pandananae pandanopodobne
 • Rząd Pandanales -pandanowce
 • Rodzina Sparganiaceae - jeżogłówkowate
Przynależność fitosocjologiczna:
Wchodzi w skład kilku zbiorowisk roślinnych, głównie z klasy Littorelletea uniflorae.
Czasem tworzy samodzielne fitocenozy.
wygląd Wieloletnia wodna bylina zielna zakorzeniona w podłożu. Łodyga: długa, pływająca lub prosto wniesiona. Liście: odzimkowe grube, zwykle od spodu wypukłe z wolna zwężające się i często nitkowato wydłużone ku końcowi, pływające, pozbawione wyraźnego nerwu środkowego. Liście łodygowe płaskie, o silnie, pochwiasto rozszerzonej nasadzie. Kwiaty: roślina jednopienna o kwiatach rozdzielnopłciowych, zebranych rozdzielnopłciowe kwiatostany w kształcie główki, z niepozornymi jednopłciowymi kwiatami. Kwiatostany żeńskie (w liczbie 2-4), osadzone są niżej, męskie (w liczbie 1-2) zaś wyżej na łodydze. Okres kwitnienia: od czerwca do września. Owoc: pestkowiec.
wymiary Łodyga długości 100 (15-250) cm; liście odzimkowe o szerokości do 5 mm i długości 1-2,5 cm; liście łodygowe o szerokości do 6 mm; średnica kwiatostanów żeńskich 7-11 mm; średnica kwiatostanów męskich 11-14 mm.
występowanie Gatunek cirkumborealny, występujący w Europie (najwięcej na Półwyspie Skandynawskim oraz w północnej i północno-zachodniej części Wysp Brytyjskich), Azji i Ameryce Północnej. W Polsce rośnie przede wszystkim na Pojezierzu Pomorskim (64 stanowiska) oraz w Tatrach. Występuje w wodach stojących, głównie miękko wodnych – oligo-dystroficznych i mezotroficznych jeziorach lobeliowych. Zasiedla wody o głębokości od kilkudziesięciu cm do 1,5 m i podłoża od piaszczysto-mulistych po torfowe.
rozmnażanie W warunkach naturalnych: generatywnie i wegetatywnie.
W warunkach uprawy:wiosną przez podział .
ochrona Roślina pod całkowitą ochroną.
Głównymi zagrożeniami są: eutrofizacja jezior i ich humizacja (wzbogacenie w nadmierne ilości substancji humusowych pochodzących z odwadnianych torfowisk mszarnych i lasów bagiennych), a także dewastacja siedlisk i roślinności w zbiornikach użytkowanych dla potrzeb turystyki i rekreacji. Skuteczną formą zabezpieczania stanowisk jeżogłówki pokrewnej jest ochrona rezerwatowa jezior, zwłaszcza tych, w których rośnie ona wspólnie z isoetydami.
uwagi Relikt glacjalny.
W Polsce zasoby tej rośliny nie są duże. W większości jezior populacje są niezbyt liczne, utworzone z niewielkich i rozproszonych skupisk o zagęszczeniu od kilku do kilkunastu pędów na 1 m kw.
piśmiennictwo

Komentarze

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
 • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
 • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
 • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
 • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
 • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
 • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl