Dodano: 27 grudnia 2010
Bylina, o cienkim kłączu, zakorzeniona w dnie. Łodyga: długa, obficie rozgałęziona, kolisto spłaszczona. Liście: tylko zanurzone, wąskie, równowąskie, zwężone w ostry szczyt; ciemnozielone; o dosyć długich pochwach liściowych, obejmujących łodygę. Kwiaty: obupłciowe, bez okwiatu; zebrane w luźne, przerywane kłosy i osadzone na nitkowatych szypułkach. Okres kwitnienia: od czerwca do sierpnia. Owoc: orzeszek, spłaszczony, prawie półkolisty, żółtobrunatny, opatrzony tępym skrzydełkiem i krótkim dzióbkiem.
systematyka
 • Klasa Liliopsida (=Monocotyledones) - jednoliścienne
 • Podklasa Alismatidae - żabieńcowe
 • Nadrząd Najadanae -jezierzopodobne
 • Rząd Potamogetonales -rdestnicowce
 • Rodzina Potamogetonaceae - rdestnicowate
Przynależność fitosocjologiczna:
Jest gatunkiem charakterystycznym dla zespołu roślinności Potamogetonetum pectinati.
wygląd Bylina, o cienkim kłączu, zakorzeniona w dnie. Łodyga: długa, obficie rozgałęziona, kolisto spłaszczona. Liście: tylko zanurzone, wąskie, równowąskie, zwężone w ostry szczyt; ciemnozielone; o dosyć długich pochwach liściowych, obejmujących łodygę. Kwiaty: obupłciowe, bez okwiatu; zebrane w luźne, przerywane kłosy i osadzone na nitkowatych szypułkach. Okres kwitnienia: od czerwca do sierpnia. Owoc: orzeszek, spłaszczony, prawie półkolisty, żółtobrunatny, opatrzony tępym skrzydełkiem i krótkim dzióbkiem.
wymiary Łodyga długości do 3 m; liście o szerokości 0,5-1,5 cm i długości do 2-12 cm (pochwy liściowe długości 3 cm); kwiatostany o długości do 4,5 cm (szypułki o długości do 6 cm); owoce o długości do 3 mm.
występowanie Roślina rodzima występująca pospolicie na całym niżu i w niższych partiach gór. Zasiedla wody stojące i wolno płynące: jeziora, starorzecza, stawy, zbiorniki astatyczne, rzeki. Może też rosnąć w wodach słonawych.
rozmnażanie W warunkach naturalnych: generatywne i wegetatywne.
W warunkach uprawy: przez podział.
uwagi Gatunek o bardzo szerokiej amplitudzie ekologicznej, ale preferuje wody żyzne – eutroficzne. Rozwija się najlepiej w wodach dość płytkich (0,5-1,5 m), może jednak rosnąć i na głębokości do 3 m. Dobrze znosi ruch wody i falowanie. Często występuje w zbiornikach o zmiennym poziomie wody, jest odporna na czasowe wynurzenie. Zasiedla różne podłoża: piaszczyste, gliniaste, muliste, torfowe.
Najczęściej występuje łanowo, tworząc zwarte fitocenozy.
Roślina wytwarza na kłączach i na pędach zielonych bulwiaste pąki zimowe (turiony) służące do rozmnażania wegetatywnego.
W zbiornikach ramienicowych, które ulegają eutrofizacji szybko zasiedla dno wypierając ramienice.
Może być hodowana w oczkach wodnych.
piśmiennictwo

Komentarze

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
 • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
 • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
 • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
 • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
 • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
 • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl