Dodano: 29 maja 2007
Bylina z długą i wrzecionowatą bulwą. Liście: w nasadzie łodygi łuskowate, w liczbie od 1-3, pochwiasto obejmujące łodygę; odziomkowe 2 – duże, jajowato-podługowate; łodygowe, małe, lancetowate, w liczbie 1-4. Pędy: wyprostowane, sztywne, nagie. Kwiaty: nieco większe niż u podkolana białego, zielonkawe lub kremowe, prawie bezwonne, siedzące w kątach krótszych przysadek, zebrane w licznokwiatowe kwiatostany, osadzone na krótkiej, silnie skręconej szypule; działki kielicha lancetowate, boczne skośnie rozchylone, jajowate, 3 górne stulone w hełm; warżka wąska, języczkowata, całobrzega, długości 9-18 mm, na szczycie w odcieniu zielonym lub żółtym; pyłkowiny równoległe względem, daleko rozstawione; ostroga cienka i długa, w końcowej części nieco rozszerzona; zalążnia silnie skręcona do 2 cm długości; prętosłup zielonkawy. Okres kwitnienia: od maja do lipca. Owoc: walcowata torebka długości do 20 mm.
systematyka
  • Klasa Liliopsida (=Monocotyledones) - jednoliścienne
  • Podklasa Liliidae liliowe
  • Rząd Orchidales (=Gunandrae) - storczykowce
  • Rodzina Orchidaceae - storczykowate
Przynależność fitosocjologiczna:
Klasa Querco-Fagetea
wygląd Bylina z długą i wrzecionowatą bulwą. Liście: w nasadzie łodygi łuskowate, w liczbie od 1-3, pochwiasto obejmujące łodygę; odziomkowe 2 – duże, jajowato-podługowate; łodygowe, małe, lancetowate, w liczbie 1-4. Pędy: wyprostowane, sztywne, nagie. Kwiaty: nieco większe niż u podkolana białego, zielonkawe lub kremowe, prawie bezwonne, siedzące w kątach krótszych przysadek, zebrane w licznokwiatowe kwiatostany, osadzone na krótkiej, silnie skręconej szypule; działki kielicha lancetowate, boczne skośnie rozchylone, jajowate, 3 górne stulone w hełm; warżka wąska, języczkowata, całobrzega, długości 9-18 mm, na szczycie w odcieniu zielonym lub żółtym; pyłkowiny równoległe względem, daleko rozstawione; ostroga cienka i długa, w końcowej części nieco rozszerzona; zalążnia silnie skręcona do 2 cm długości; prętosłup zielonkawy. Okres kwitnienia: od maja do lipca. Owoc: walcowata torebka długości do 20 mm.
wymiary Od 20 do 50 cm wysokości.
występowanie Obszar występowania obejmuje Europę, północną Afrykę oraz Azję Mniejszą. W Polsce jest gatunkiem rzadszym od podkolana białego, występuje na rozproszonych stanowiskach na terenie całego kraju. Preferuje miejsca cieniste, stanowi składnik różnych lasów liściastych. Rzadko występuje natomiast w borach mieszanych oraz wilgotnych łąkach i na kwaśnych turzycowiskach.
ochrona Gatunek objęty ścisłą ochroną gatunkową.
Głównym zagrożeniem jest zrywanie do bukietów i przesadzanie do ogrodów, duże zagrożenie stanowi również niewłaściwa gospodarka leśna.
uwagi Głęboko w ostrodze gromadzony jest nektar oraz alkohol bzowy. Produkowane przez kwiaty substancje wabią ćmy, które są głównymi zapylaczami tego gatunku. Populacje podkolana zielonawego są zazwyczaj liczne od kilku do kilkudziesięciu osobników. Rzadko tworzy mieszańce z podkolanem białym.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.
"Niniejszy dokument został opublikowany dzięki pomocy finansowej UE. Za treść tego dokumentu odpowiada autor opracowania, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają w żadnym razie oficjalnego stanowiska UE"

piśmiennictwo

Komentarze

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl