Dodano: 0 0000
Roślina wieloletnia ze mocnym kłączem, pokrytym łuskami na szczycie. Liście trójklapowe, długoogonkowe, wyłącznie odziomkowe, wyrastają ze szczytu kłącza później niż kwiaty, za młodu pokryte białawymi włoskami, z czasem łysiejące, częściowo zimozielone. Kwiaty pojedyncze, na długiej, owłosionej szypułce, barwy jasnoniebieskoliliowej, rzadziej różowej lub białej, średnicy 15-30 mm, z trójlistkowym pozornym kielichem oraz licznymi słupkami i pręcikami. Okres kwitnienia od marca do maja. Owoce orzeszki zaopatrzone w ciałka tłuszczowe (elajosomy).
systematyka
  • Klasa: Magnoliopsida (=Dicotyledones) dwuliścienne
  • Podklasa: Ranunculidae - jaskrowe
  • Rząd: Ranunculales - jaskrowce
  • Rodzina: Ranunculaceae - jaskrowate
Przynależność fitosocjologiczna: Związek Carpinion.
wygląd Roślina wieloletnia ze mocnym kłączem, pokrytym łuskami na szczycie. Liście trójklapowe, długoogonkowe, wyłącznie odziomkowe, wyrastają ze szczytu kłącza później niż kwiaty, za młodu pokryte białawymi włoskami, z czasem łysiejące, częściowo zimozielone. Kwiaty pojedyncze, na długiej, owłosionej szypułce, barwy jasnoniebieskoliliowej, rzadziej różowej lub białej, średnicy 15-30 mm, z trójlistkowym pozornym kielichem oraz licznymi słupkami i pręcikami. Okres kwitnienia od marca do maja. Owoce orzeszki zaopatrzone w ciałka tłuszczowe (elajosomy).
wymiary Do 20 cm.
występowanie Zasięg gatunku obejmuje środkową Europę, w Polsce częsty na niżu oraz w pasie wyżyn, rzadko w niższych położeniach górskich, rośnie na zasobnych w wapń glebach gliniastych w liściastych lasach mezo- i eutroficznych.
ochrona Gatunek objęty ochroną ścisłą od 2004 r. Głównym zagrożeniem jest masowe zrywanie kwiatów do bukietów oraz pozyskiwanie dla przemysłu farmaceutycznego.
uwagi Ze względu na zmienność barwy okwiatu, liczby klap liści i owłosienia wyróżniono w Polsce 4 formy.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.
"Niniejszy dokument został opublikowany dzięki pomocy finansowej UE. Za treść tego dokumentu odpowiada autor opracowania, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają w żadnym razie oficjalnego stanowiska UE"

piśmiennictwo

Komentarze

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl