Dodano: 22 grudnia 2010
Bylina o kłączu pełzającym po podłożu lub zagłębionym w mulistym dnie. Liście: okrągłojajowate liście pływające (podobne do liści grążela żółtego N. lutea, ale znacznie mniejsze). Liście podwodne przyjmują kształt sercowaty lub okrągławy, są cienkie, delikatne, o brzegu płytko zatokowatym. Kwiaty: obupłciowe, z licznymi płatkami korony i 5 żółtozielonymi działkami kielicha (3-5 razy dłuższymi od płatków). Słupek składa się z 8-12 zrośniętych owocolistków, a jego znamię jest tarczowate, płaskie, z 8-12 promieniami dochodzącymi do wyraźnie ząbkowanego brzegu. Okres kwitnienia: od czerwca do września. Owoc: jagodo- lub torebko- podobny, gruszkowaty, w górnej części zwykle zakrzywiony
systematyka
 • Klasa: Magnoliopsida (=Dicotyledones) - dwuliścienne
 • Podklasa: Magnoliidae - magnoliowe
 • Nadrząd: Nymphaeanae - grzybieniopodobne
 • Rząd: Nymphaeales - grzybieniowce
 • Rodzina: Nymphaeaceae - grzybieniowate
Przynależność fitosocjologiczna:
Jest składnikiem zbiorowisk roślin wodnych zaliczanych do związku Nymphaeion. Najczęściej tworzy fitocenozy zespołu Nupharetum pumilae, w kombinacji z gatunkami: Potamogeton natans, Nymphaea alba i Myriophyllum spicatum, w których jest dominantem.
wygląd Bylina o kłączu pełzającym po podłożu lub zagłębionym w mulistym dnie. Liście: okrągłojajowate liście pływające (podobne do liści grążela żółtego N. lutea, ale znacznie mniejsze). Liście podwodne przyjmują kształt sercowaty lub okrągławy, są cienkie, delikatne, o brzegu płytko zatokowatym. Kwiaty: obupłciowe, z licznymi płatkami korony i 5 żółtozielonymi działkami kielicha (3-5 razy dłuższymi od płatków). Słupek składa się z 8-12 zrośniętych owocolistków, a jego znamię jest tarczowate, płaskie, z 8-12 promieniami dochodzącymi do wyraźnie ząbkowanego brzegu. Okres kwitnienia: od czerwca do września. Owoc: jagodo- lub torebko- podobny, gruszkowaty, w górnej części zwykle zakrzywiony
wymiary Kłącze długości 20-70 cm, liście pływające o blaszce długości 5-15 cm i szerokości 3,5-13 cm wyrastają na ogonkach osiągających długość do 1,5 m, kwiaty o średnicy 2-3 cm wyrastają na szypułkach 0,5- 2 (2,5) m długości
występowanie Występuje w północnej, środkowej i zachodniej Europie, na Syberii, we wschodniej Azji oraz w środkowo-wschodniej części Ameryki Północnej, w stawach i jeziorach mezo- do oligotroficznych oraz dystroficznych, o wodzie chłodnej, na podłożu torfiasto-mulistym. Warunkiem jego występowania jest niska twardość wody oraz bezwapienne, organiczne podłoże. W naszym kraju rośnie przede wszystkim w pasie pojezierzy, głównie na Pojezierzu Suwalskim i Pomorskim W Polsce północno-wschodniej wstępuje obecnie tylko na 5 znanych dotąd stanowiskach stwierdzonych na Pojezierzu Suwalskim.
rozmnażanie Tworzy mieszańce z N. lutea (N. intermediata). W warunkach naturalnych: generatywnie i wegetatywnie.
W warunkach szklarniowych: głównie przez podział kłącza, ale również przez wysiew nasion.
ochrona Podlega ochronie ścisłej (Dz. U. 2004 Nr 168, poz. 1764). Jest gatunkiem zagrożonym wyginięciem w skali naszego kraju, zamieszczonym w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin. Zagrożeniem jest zanieczyszczenie oraz nadmierna, gospodarcza i turystyczna eksploatacja jezior i stawów, a także zarastanie zbiorników przez gatunki szuwaru wysokiego.
uwagi W Polsce jest rzadkim reliktem glacjalnym, który osiąga tu południową granicę swojego zwartego europejskiego zasięgu.
Gatunek trujący.
W 2010 roku potwierdzono nowe stanowisko w okolicach wsi Nerwik.
piśmiennictwo

Komentarze

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
 • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
 • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
 • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
 • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
 • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
 • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl