Dodano: 13 czerwca 2007
Roślina wieloletnia o grubym kłączu z licznymi korzeniami. Liście: w nasadzie łodygi w formie pochwiastych łusek, wyżej 2 – duże, jajowate, prawie naprzeciwległe, długości 5-10 cm, równolegle unerwione, siedzące. Pędy: wyprostowane, sztywne, gęsto gruczołowato owłosiona. Kwiaty: żółtozielone, drobne, osadzone na skręconych szypułach, zebrane w luźny, 20-80 kwiatowy kwiatostan typu grono; działki okwiatu wprzód pochylone, długie na 4-5 mm; działki kielicha szersze, około 2 mm szer.; boczne płatki korony węższe, około 1 mm szer.; warżka bez ostrogi, długości 7-15 mm, głęboko wcięta na 2 tępe łatki; prętosłup zielony. Okres kwitnienia: od maja do czerwca. Owoc: rozdęta torebka długości do 15 mm.
systematyka
  • Klasa Liliopsida (=Monocotyledones) - jednoliścienne
  • Rząd Orchidales (=Gunandrae) - storczykowce
  • Rodzina Orchidaceae - storczykowate
wygląd Roślina wieloletnia o grubym kłączu z licznymi korzeniami. Liście: w nasadzie łodygi w formie pochwiastych łusek, wyżej 2 – duże, jajowate, prawie naprzeciwległe, długości 5-10 cm, równolegle unerwione, siedzące. Pędy: wyprostowane, sztywne, gęsto gruczołowato owłosiona. Kwiaty: żółtozielone, drobne, osadzone na skręconych szypułach, zebrane w luźny, 20-80 kwiatowy kwiatostan typu grono; działki okwiatu wprzód pochylone, długie na 4-5 mm; działki kielicha szersze, około 2 mm szer.; boczne płatki korony węższe, około 1 mm szer.; warżka bez ostrogi, długości 7-15 mm, głęboko wcięta na 2 tępe łatki; prętosłup zielony. Okres kwitnienia: od maja do czerwca. Owoc: rozdęta torebka długości do 15 mm.
wymiary Od 20 do 50 cm wysokości.
występowanie Gatunek szeroko rozprzestrzeniony w Azji Mniejszej i Europie, szczególnie w obszarze borealnym, rzadszy w strefie śródziemnomorskiej. W Polsce dość częsty prawie na całym obszarze, w górach po piętro kosodrzewiny. Listera jajowata stanowi składnik różnych zbiorowisk roślinnych, od torfowisk niskich, wilgotnych łąk, lasów łęgowych do grądów i buczyn, a nawet świetlistych dąbrów i borów sosnowych.
ochrona Gatunek objęty ochroną ścisłą.
Generalnie gatunek ten nie jest zagrożony. Niektóre stanowiska, zwłaszcza na terenach podmokłych mogą być zagrożone wskutek ich osuszania.
uwagi Kwiaty listery zapylane są przez błonkówki i chrząszcze.
piśmiennictwo

Komentarze

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl