Dodano: 5 lutego 2007
Bylina o długim i rozgałęzionym kłączu, którego wyrasta wiele pędów kwiatowych. Liście: dolne - 2-3, łuskowate, pochwiasto obejmujące łodygę, górne – duże (5-10 cm dł), ostro zakończone, jajowate do lancetowatych. Pędy: w górnych odcinkach omszone; pędy i liście fioletowo nabiegłe. Kwiaty: szeroko otwarte, zebrane w licznokwiatowe (12-60 kw.) kwiatostany do 25 cm dł, gęsto ustawione na bladozielonej, fioletowo nabiegłej i omszonej łodydze, osadzone na krótkiej, silnie skręconej szypule, słabo pachnące; działki zewnętrzne okwiatu zielonawe, od zewnątrz omszone i fioletowo nabiegłe, wewnętrzne działki mniejsze, jaśniej zabarwione; warżka jedwabiście połyskująca, 8-10 mm dł., u nasady muszelkowato wklęsła, wewnątrz szaro lub fioletoworóżowa, szczyt sercowaty, lekko podgięty. Okres kwitnienia: od końca lipca do września. Owoc: rozdęta torebka.
systematyka
  • Klasa Liliopsida (=Monocotyledones) - jednoliścienne
  • Podklasa: Lilidae - liliowe
  • Rząd: Orchidales (=Gunandrae) - storczykowce
  • Rodzina: Orchidaceae - storczykowate
Przynależność fitosocjologiczna:
Klasa Querco-Fagetea, Rząd Fagetalia, Związek Carpinion.
wygląd Bylina o długim i rozgałęzionym kłączu, którego wyrasta wiele pędów kwiatowych. Liście: dolne - 2-3, łuskowate, pochwiasto obejmujące łodygę, górne – duże (5-10 cm dł), ostro zakończone, jajowate do lancetowatych. Pędy: w górnych odcinkach omszone; pędy i liście fioletowo nabiegłe. Kwiaty: szeroko otwarte, zebrane w licznokwiatowe (12-60 kw.) kwiatostany do 25 cm dł, gęsto ustawione na bladozielonej, fioletowo nabiegłej i omszonej łodydze, osadzone na krótkiej, silnie skręconej szypule, słabo pachnące; działki zewnętrzne okwiatu zielonawe, od zewnątrz omszone i fioletowo nabiegłe, wewnętrzne działki mniejsze, jaśniej zabarwione; warżka jedwabiście połyskująca, 8-10 mm dł., u nasady muszelkowato wklęsła, wewnątrz szaro lub fioletoworóżowa, szczyt sercowaty, lekko podgięty. Okres kwitnienia: od końca lipca do września. Owoc: rozdęta torebka.
wymiary Od 20 do 80 cm wysokości.
występowanie Gatunek preferujący klimat zachodniej i środkowej oraz przyśródziemnomorski południowej i południowo-wschodniej Europy, rzadszy natomiast na terenie atlantyckim; w Polsce dość rzadki, występuje głównie na Pojezierzu Mazurskim, Pobrzeżu Kaszubskim, na Śląsku, na Wyżynie Małopolskiej oraz na przedgórzu i niższych położeniach Karpat. Siedlisko: preferuje cieniste lasy grądowe i buczyny, rzadziej spotykany w borach mieszanych, lubi gleby świeże, zasobne w węglan wapnia.
ochrona Gatunek objęty ochroną ścisłą.
Gatunek narażony na wyginięcie, przyczyną ustępowania jest degradacja naturalnych drzewostanów liściastych i wprowadzanie monokulturowych nasadzeń sosny.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.
"Niniejszy dokument został opublikowany dzięki pomocy finansowej UE. Za treść tego dokumentu odpowiada autor opracowania, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają w żadnym razie oficjalnego stanowiska UE"

piśmiennictwo

Komentarze

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl