Dodano: 30 lipca 2007
Roślina wieloletnia z płaskimi, głęboko palczasto wcinanymi bulwami Liście: z brunatnymi lub fioletowymi plamami, rzadziej bez plam, w liczbie od 3 do 9 (12); w zarysie lancetowate lub odwrotnie jajowate, tępe lub zaostrzone; dolne rozetowato skupione, obejmujące łodygę; górne przypominające przysadki kwiatowe. Łodyga: sztywna, gruba, wypełniona rdzeniem lub pusta w środku, często fioletowo nabiegła w górze. Kwiaty: zebrane w licznokwiatowy walcowaty kwiatostan, o zmiennej barwie od barwie od purpury do bieli, osadzone w kątach przeważnie krótszych od kwiatów przysadek; boczne działki kielicha pochylone do przodu, w zarysie jajowato-lancetowate, do 11 mm długości i 4 mm szerokości, działka środkowa często nie pochylona tylko skośnie wzniesiona nad bocznymi płatkami korony; warżka długości 5-11 mm i szerokości 6,5-15 mm, 3 łatkowa z łatkami bocznymi rozpostartymi, z ciemnymi liniami i plamkami tworzącymi rysunek, rzadko bez rysunku; ostroga walcowata; zalążnia czerwono nabiegła, skręcona, nieco wygięta; prętosłup barwy jasnoróżowej. Okres kwitnienia: od maja do lipca. Owoc: w postaci rozdętej torebki, długości do 15 mm.
systematyka
 • Klasa: Liliopsida (=Monocotyledones) - jednoliścienne
 • Podklasa: Liliidae - liliowe
 • Nadrząd: Lilianae - liliopodobne
 • Rząd: Orchidales - storczykowce
 • Rodzina: Orchidaceae - storczykowate
Przynależność fitosocjologiczna:
Klasa Alnetea-Glutinosae, Rząd Caricetalia nigrae, Związek Alno-Ulmion.
wygląd Roślina wieloletnia z płaskimi, głęboko palczasto wcinanymi bulwami Liście: z brunatnymi lub fioletowymi plamami, rzadziej bez plam, w liczbie od 3 do 9 (12); w zarysie lancetowate lub odwrotnie jajowate, tępe lub zaostrzone; dolne rozetowato skupione, obejmujące łodygę; górne przypominające przysadki kwiatowe. Łodyga: sztywna, gruba, wypełniona rdzeniem lub pusta w środku, często fioletowo nabiegła w górze. Kwiaty: zebrane w licznokwiatowy walcowaty kwiatostan, o zmiennej barwie od barwie od purpury do bieli, osadzone w kątach przeważnie krótszych od kwiatów przysadek; boczne działki kielicha pochylone do przodu, w zarysie jajowato-lancetowate, do 11 mm długości i 4 mm szerokości, działka środkowa często nie pochylona tylko skośnie wzniesiona nad bocznymi płatkami korony; warżka długości 5-11 mm i szerokości 6,5-15 mm, 3 łatkowa z łatkami bocznymi rozpostartymi, z ciemnymi liniami i plamkami tworzącymi rysunek, rzadko bez rysunku; ostroga walcowata; zalążnia czerwono nabiegła, skręcona, nieco wygięta; prętosłup barwy jasnoróżowej. Okres kwitnienia: od maja do lipca. Owoc: w postaci rozdętej torebki, długości do 15 mm.
wymiary Osiąga średnią wysokość od 15 do 60 cm, maksymalnie może natomiast dorastać do 100 cm.
występowanie W Europie gatunek występuje od strefy przyśródziemnomorskiej do arktycznej. W Polsce dość częsty na całym obszarze. Najczęściej występuje na torfowiskach niskich i przejściowych, na wilgotnych łąkach i lasach łęgowych. Lubi stanowiska słoneczne lub umiarkowanie ocienione.
ochrona Gatunek pod ścisłą ochroną gatunkową.
Głównym zagrożeniem dla gatunku jest osuszanie torfowisk i podmokłych łąk oraz zarastanie ich przez drzewa i krzewy.
uwagi Kukułka plamista często krzyżuje się z innymi gatunkami kukułek oraz gółką długoostrogową.
piśmiennictwo

Komentarze

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
 • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
 • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
 • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
 • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
 • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
 • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl