Dodano: 0 0000
Rezerwat florystyczny (10 ha, gmina Pasym) na terenie nadleśnictwa Korpele. Na północy, w niedalekiej odległości znajdują się jeziora: Gromskie i Leleskie.

Utworzono go w celu ochrony modrzewicy północnej Chamaedaphne calyculata, krzewu o wysokości do 1 m. Gatunek ten będący wielką rzadkością w naszym kraju (pięć znanych stanowisk) pochodzi z dalekiej tundry i osiąga w Polsce swój południowy kres występowania.

Rezerwat "Sołtysek" jest małą częścią rozległego torfowiska powstałego na miejscu jeziora od wieków zwanego Sołtyskiem.

Na całym obszarze rezerwatu zalega gytia o średniej miąższości 2 m. Na gytii leży warstwa od 1 do 1,5 m torfu trzcinowego i turzycowego z domieszką torfu utworzonego z mchu.

Na tym podłożu ukształtowało się wielkie zbiorowisko roślinności, reprezentującej zarówno torfowisk niskich, przejściowych, jak i wysokich.

Różnorodność torfowisk wynika z wyjątkowego zróżnicowania ekologicznego siedlisk w tym rezerwacie. Podnosi to walory naukowe obiektu, gdyż pozwala obserwować na małym obszarze rezerwatu kształtowanie się i kierunki rozwoju oraz przemiany zespołów roślinnych.

Obok modrzewicy północnej do licznej grupy osobliwości florystycznych należy tu brzoza niska Betula humilis, skalnica torfowiskowa Saxifraga hirculus, rosiczka okrągłolistna i długolistna Drosera rotundifolia i Drosera anglica oraz pływacz drobny i średni Utricularia minor i Utricularia intermedia. Cztery ostatnie gatunki zaliczane są do roślin owadożernych.

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl