Dodano: 14 grudnia 2005
Rumowskie bagno położone w gminie Dźwierzuty obejmuje rozległy około 200 ha kompleks torfowiskowy. W XIX w. na tym terenie istniało kilka zarastających jezior, który w wyniku lądowienia został przyspieszony przez procesy wykopania Kanału Dymerskiego (1876 r.). Obecnie zachowało się tylko jedno bezimienne jezioro na południe od osady Dąb. Na głównym kompleksie występuje roślinność typowa dla torfowisk niskich, przejściowych i wysokich, oto zespoły roślin: Caricetum elatae, C. gracilis, C. appropinquatae, C. lasiocarpae, C. diandrae, Carici – Agrostietum caninae, Junco – Nardetum [OLKOWSKI 1972]. Teren jest bardzo urozmaicony, występują tu liczne wyspy mineralne, potorfia i trzęsawiska na gytiowiskach. W latach 1994-1995 znaleziono na obiekcie kilka rzadszych gatunków roślin: narecznicę grzebieniastą (Dryopteris cristata), czerńca gronkowego (Actaea spicata), przygiełkę białą (Rhynchospora alba), rosiczkę okrągłolistną (Drosera rotundifolia), modrzewnicę zwyczajną (Andromeda polifolia), mchy: Calliergon stramineum, Sphagnum fimbriatum, S. teres, S. contortum.

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl